Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306341 1800324/HPG HOANG PHUONG 46 9307889 3WIG7 03/01/2018 08:48 CANG VAT CACH (HP) View
306342 1800315/HPG TAN CANG VICTORY XVVD9 03/01/2018 08:30 CANG NHA TRANG(KH) View
306343 1780007/DNI SƠN LỘC 09 XVXJ 03/01/2018 08:48 CANG DONG NAI View
306344 1800367/DNI Khánh Ngọc 18 XVOS 03/01/2018 08:47 CANG DONG NAI View
306345 1800335/DNI Tuấn Hưng 168 XVNJ 03/01/2018 08:47 CANG CUA LO (NG.AN) View
306346 1800417/HCM Dương Đông 18 3WDG9 03/01/2018 09:01 TRA NOC - CAN THO View
306347 001018/QNI PV OIL CHARLIE XVFG 03/01/2018 06:41 CANG NK MO BACH HO View
306348 000918/QNI VIET GAS 3WDV 03/01/2018 06:40 KHU NEO VUNG TAU View
306349 000818/QNI STS PIONEER 3WHP9 03/01/2018 06:41 CANG CAT LO (BRVT) View
306350 1800309/CVHHQN V BRAVO 9598713 3EUA8 03/01/2018 00:50 CANG CAT LAI (HCM) View
306351 180101/QNM TRUONG HAI STAR 3 3WMN9 02/01/2018 21:48 CANG SON DUONG View
306352 000618/QNI VIỆT HƯNG 09 XVMI 02/01/2018 20:01 CANG NK MO BACH HO View
306353 180103001/DNG MAERSK WOLGAST 9410301 VRGZ9 02/01/2018 22:19 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306354 1800438/QNH JR SPRING 9000326 3EIT9 02/01/2018 21:52 CANG PV.GAS (V.TAU) View
306355 1780150/HCM SATTHA BHUM 9240330 9VPQ2 02/01/2018 19:27 CANG CAT LAI (HCM) View
306356 00017/2018/PM.VTU THANH DAT 18 BLC 3WWP 02/01/2018 19:10 CANG BA RIA VUNG TAU View
306357 1800260/HPG Victoria 68 3WKG9 02/01/2018 17:22 CANG SON DUONG View
306358 1800395/QNH TRUONG AN 26 XVLD 02/01/2018 17:19 CANG CAM PHA View
306359 1800119/HCM BIỂNĐÔNG FREIGHTER 3WNU 02/01/2018 17:13 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
306360 1780530/HCM PHUC HUNG 3WOE 02/01/2018 17:13 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 306.341 - 306.360 of 318.513 results
of 15.926