Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 1898332/HPG VIET GAS 9046875 3WDV 05/12/2018 15:28 CANG HAI PHONG View
306322 1898314/HCM MANDARIN TRADER 9569279 9V8353 06/12/2018 08:29 CANG TAN THUAN (HCM) View
306323 01150 NĐ/QNN HẢI DƯƠNG 27 8665583 XVJX 05/12/2018 16:54 CANG QUI NHON(BDINH) View
306324 408.18.KS/CTO HOÀNG LỘC 25 8667866 HL25 06/12/2018 09:29 CANG CAN THO View
306325 1898353/HPG EPONYMA 9808039 C6DN4 05/12/2018 15:28 CANG DINH VU - HP View
306326 1898284/HPG DONG TENG 8747941 HO5773 05/12/2018 15:27 HOANG DIEU (HP) View
306327 1898297/HCM GREAT OCEAN 9306536 3WME 05/12/2018 16:53 CANG NHA BE (HCM) View
306328 1898270/HCM GREAT PRINCESS 9430727 3EVB4 05/12/2018 17:16 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
306329 103.ĐT/QBH BINH PHUONG 68 O NA2451 05/12/2018 15:13 CANG SONG GIANH View
306330 1898391/DNI GIA BẢO 36 9608635 3WCH9 05/12/2018 15:09 CANG DONG NAI View
306331 013/12/18/CVHHNT-VP LONG PHÚ 04 7608095 XVLR 05/12/2018 17:01 CANG VAN PHONG View
306332 1898360/DNI DUC PHAT 66 IMO8665 XVSB 05/12/2018 15:03 CANG DONG NAI View
306333 181205005/DNG KUO LUNG 9148544 3FCT8 05/12/2018 15:51 CANG DA NANG View
306334 1898227/HCM FU YE 9124885 V3VH3 05/12/2018 16:53 CANG LOTUS (HCM) View
306335 1896700/HCM FUTURE 9149847 3FSC7 05/12/2018 16:52 CANG CAT LAI (HCM) View
306336 1898390/HPG Trường Xuân 16 9814894 XVSH9 05/12/2018 15:12 CANG HAI PHONG View
306337 181205004/DNG Châu Thành Ship 36 8664888 XVAZ9 05/12/2018 15:50 CANG DA NANG View
306338 115.2018/KGG.HC NACC ITACA 9615860 HP8634 05/12/2018 14:33 CANG BINH TRI (KG) View
306339 181205003/DNG BLUE OCEAN 02 9790969 3WBG7 05/12/2018 15:52 CANG DA NANG View
306340 1898216/DNI HOÀNG THANH 35 - ALCI 9324198 3WGR 05/12/2018 14:55 CANG DONG NAI View
Showing 306.321 - 306.340 of 355.248 results
of 17.763