Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 03647/2018/PM.VTU MEMPHIS 9348675 A8OU4 15/12/2018 20:30 TANCANG CAI MEP TVAI View
268462 03648/2018/PM.VTU ECO GALAXY 9715555 V7LL5 15/12/2018 17:30 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268463 181215004/DNG BIEN DONG STAR 9228289 3WWN 15/12/2018 19:28 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268464 1812.083/NS/THA PVT DRAGON 9140580 3WWV 15/12/2018 17:55 CANG LHD NGHI SON View
268465 1812.084/NS/THA HAO HUNG 666 9137961 3EUQ7 15/12/2018 17:56 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268466 18101494/HCM PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 15/12/2018 17:46 CANG CONT SPITC View
268467 18100865/HCM GREAT OCEAN 9306536 3WME 15/12/2018 17:46 TONG KHO XANG NHA BE View
268468 18101415/CVHHQN GOLDEN STAR 9146900 3WMW 15/12/2018 17:40 CANG CAM PHA View
268469 18101461/HCM JIN YUAN 9380776 VRCY3 15/12/2018 17:39 CANG BEN NGHE (HCM) View
268470 18101104/HCM VẠN LÝ 9107057 3WPC 15/12/2018 17:38 CANG BEN NGHE (HCM) View
268471 1812.075/NS/THA VINACOMIN 06 9769740 3WMA9 15/12/2018 17:53 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268472 18101688/CVHHQN AEOLIA 9736157 D5GP5 16/12/2018 11:46 CANG CAM PHA View
268473 1812.081/NS/THA BRAVE 9567831 3WGP9 15/12/2018 17:56 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268474 18101684/CVHHQN PL YUI LAAM 9111450 V3CJ 15/12/2018 19:21 CANG CAI LAN View
268475 1812.082/NS/THA SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 15/12/2018 17:55 CANG LHD NGHI SON View
268476 18101483/HCM MCC SEOUL 9357535 D5QC7 15/12/2018 17:36 CANG CAT LAI (HCM) View
268477 1812.080/NS/THA EASTERN CORAL 9633848 VRJZ2 15/12/2018 17:54 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268478 18101250/HCM PANCON CHAMPION 9802023 D7SP 15/12/2018 17:36 CANG CAT LAI (HCM) View
268479 18101288/HCM KOTA BUANA 9638628 9V9786 15/12/2018 17:38 CANG CAT LAI (HCM) View
268480 1812.079/NS/THA NEW PROSPERITY 9183362 D5GO3 15/12/2018 17:54 CANG LHD NGHI SON View
Showing 268.461 - 268.480 of 318.556 results
of 15.928