Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23134522/HCM WAN HAI 291 9871385 9V6511 02/12/2023 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
2 23136120/HCM SITC YUANMING 9932866 VRUV8 03/12/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
3 23134579/HCM JOSCO SHINE 9815678 VRRM7 02/12/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
4 23134655/HCM SAWASDEE CAPELLA 9943798 V7A5992 02/12/2023 09:30 CANG CAT LAI (HCM) View
5 TTR 2312.018/THA PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 03/12/2023 12:17 CANG LHD NGHI SON View
6 01665/2023/TV.VTU CS SATIRA 9635456 C6AU3 03/12/2023 11:30 CANG POSCO (VT) View
7 TTR 2312.017/THA Công Thành 179 8665521 3WLD9 03/12/2023 10:46 CANG NGHI SON(T.HOA) View
8 TTR 2312.016/THA MONTOK 9290218 PLLD 03/12/2023 09:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
9 TTR 2312.015/THA HAI LINH 02 9205598 XVHZ9 03/12/2023 08:05 CANG LHD NGHI SON View
10 TTR 2312.014/THA AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 03/12/2023 08:02 CANG LHD NGHI SON View
11 4145.2023/KGG.HT SUPERDONG V 9693044 XVPQ9 03/12/2023 13:56 CANG HA TIEN KG View
12 03723/2023/VTU CMA CGM CHILE 9839935 9HA5073 04/12/2023 00:00 GEMALINK View
13 815.23.ND/KGG HOA BINH SHIP 01 9863388 3WZC7 03/12/2023 13:18 CANG NAM DU KGIANG View
14 3205.23.RG/KGG SUPERDONG VIII 9784996 3WNM9 03/12/2023 13:05 CANG RACH GIA KG View
15 3204.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 6 9847762 3WPT7 03/12/2023 13:00 CANG RACH GIA KG View
16 3203.23.RG/KGG THRIVING 16 XVZN2 XVZN2 03/12/2023 12:58 CANG RACH GIA KG View
17 01138/2023/CĐ.VTU SUPERDONG CON DAO I 9840386 3WAA 03/12/2023 12:20 CANG BEN DAM (VT) View
18 4144.2023/KGG.HT THRIVING 4 9804722 3WXC9 03/12/2023 12:36 CANG THACH THOI KG View
19 4143.2023/KGG.HT BINH AN HA TIEN 02 9819973 3WHL7 03/12/2023 12:32 CANG BINH AN KGIANG View
20 3202.23.RG/KGG PHU QUOC EXPRESS 27 9945813 XVIO2 03/12/2023 12:06 CANG RACH GIA KG View
Showing 1 - 20 of 317.653 results
of 15.883