Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 4146.2023/KGG.HT THRIVING 8 9908877 XVKS3 03/12/2023 14:27 CANG THACH THOI KG View
2 03722/2023/VTU HAI DUONG 18 9583548 XVFJ7 03/12/2023 15:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
3 03721/2023/VTU PVT ELENA 9416795 3E2485 04/12/2023 00:00 KHU NEO VUNG TAU View
4 23136744/HCM NGHĨA THÀNH 18 9022611 NT18 04/12/2023 04:00 NM XI MANG HA LONG View
5 23136562/HCM KYRA 9333280 5LMW6 03/12/2023 20:00 CANG NHA BE (HCM) View
6 23134530/HCM WAN HAI 287 9871347 9V6506 03/12/2023 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
7 23135321/HCM STARSHIP PEGASUS 9656759 V7ZR3 02/12/2023 22:30 CANG CAT LAI (HCM) View
8 23135503/HCM CAPE ARAXOS 9696084 5BMM4 02/12/2023 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
9 23134522/HCM WAN HAI 291 9871385 9V6511 02/12/2023 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
10 23136120/HCM SITC YUANMING 9932866 VRUV8 03/12/2023 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
11 23134579/HCM JOSCO SHINE 9815678 VRRM7 02/12/2023 15:00 CANG CAT LAI (HCM) View
12 23134655/HCM SAWASDEE CAPELLA 9943798 V7A5992 02/12/2023 09:30 CANG CAT LAI (HCM) View
13 TTR 2312.018/THA PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 03/12/2023 12:17 CANG LHD NGHI SON View
14 01665/2023/TV.VTU CS SATIRA 9635456 C6AU3 03/12/2023 11:30 CANG POSCO (VT) View
15 TTR 2312.017/THA Công Thành 179 8665521 3WLD9 03/12/2023 10:46 CANG NGHI SON(T.HOA) View
16 TTR 2312.016/THA MONTOK 9290218 PLLD 03/12/2023 09:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
17 TTR 2312.015/THA HAI LINH 02 9205598 XVHZ9 03/12/2023 08:05 CANG LHD NGHI SON View
18 TTR 2312.014/THA AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 03/12/2023 08:02 CANG LHD NGHI SON View
19 4145.2023/KGG.HT SUPERDONG V 9693044 XVPQ9 03/12/2023 13:56 CANG HA TIEN KG View
20 03723/2023/VTU CMA CGM CHILE 9839935 9HA5073 04/12/2023 00:00 GEMALINK View
Showing 1 - 20 of 317.659 results
of 15.883