Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 24087384/HCM FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 15/07/2024 11:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
42 24088752/HCM VIETSUN CONFIDENT 9356907 XVGT7 15/07/2024 10:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
43 24089838/HCM SHINLINE 11 9559482 9WGF2 15/07/2024 16:20 CANG LOTUS (HCM) View
44 24089841/HCM SHENG HANG HUA 1 9938999 BOXF8 15/07/2024 21:15 SAI GON HIEP PHUOC View
45 24086732/HCM NUUK MAERSK 9885178 OYLY2 14/07/2024 22:00 CANG CAT LAI (HCM) View
46 24087196/HCM MONACO 9314961 A8IF2 15/07/2024 15:55 CANG CAT LAI (HCM) View
47 24089710/HCM HOANG GIA 45 8656348 3WAP 15/07/2024 16:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
48 24084012/HCM NADI CHIEF 9861885 VRSL7 15/07/2024 16:00 CANG CONT SPITC View
49 24089662/HCM VIỄN ĐÔNG 88 9551832 XVHQ 15/07/2024 08:16 CANG Z (HO CHI MINH) View
50 24081971/HCM POS SINGAPORE 9974773 5LOD9 15/07/2024 19:30 TAN CANG HIEP PHUOC View
51 24089369/HCM NAN LIAN 19 9896919 BOFT3 15/07/2024 16:20 CTY MTV DAUKHI HCM View
52 24089840/HCM KING ISLAND 9537006 VRJN7 15/07/2024 15:45 CANG NHA BE (HCM) View
53 24089316/HCM PROGRESS 9383510 XVHR7 15/07/2024 15:00 CANG VICT View
54 24089778/QNH TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 15/07/2024 16:38 CANG QUANG YEN QNINH View
55 24088323/HPG TS JOHOR 9955430 V7A7436 15/07/2024 15:57 TAN CANG HAI PHONG View
56 24089803/HPG SITC ANHE 9943607 VRVC7 15/07/2024 16:04 TAN CANG (189) View
57 24088584/HPG MSC PAOLA 9161297 D5PE6 15/07/2024 16:01 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
58 24089478/DNI HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 15/07/2024 14:35 DN TM DV SV HONG MOC View
59 24089784/QNH TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 15/07/2024 16:37 CANG QUANG YEN QNINH View
60 24089774/QNH PETROLIMEX 15 9191759 XVYW 15/07/2024 16:14 CANG HON GAI View
Showing 41 - 60 of 361.752 results
of 18.088