Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
244201 1747569/HCM MAX KUDO 9363156 9HA4063 16/08/2017 09:11 CANG CAT LAI (HCM) View
244202 1747993/HCM THANH DAT 02-BLC XVRY 16/08/2017 08:59 KHU TC GO DA (VT) View
244203 1745817/HCM CSCL CALLAO 9402627 VRFB4 16/08/2017 09:01 CANG CAT LAI (HCM) View
244204 00097/2017/PM.VTU OSLO TRADER 9509700 A8XD6 16/08/2017 08:54 CANG SITV (VUNG TAU) View
244205 1747925/HCM THANH DAT 09-ALCI 3WFU 16/08/2017 09:01 CANG NHA BE (HCM) View
244206 1747967/HCM THANH MINH 89 XVHW 16/08/2017 07:44 CANG CAT LAI (HCM) View
244207 000016/cl/NAN NHA BE 06 3WMT9 16/08/2017 07:40 CANG CUA LO (NG.AN) View
244208 05/2017 NGỌC LINH 19-BLC XVHO 15/08/2017 09:10 CANG AN GIANG View
244209 000028/QNN HUNG CUONG 126 XVRE9 16/08/2017 07:45 CANG QUI NHON(BDINH) View
244210 1747847/QNH YUKO MARU 9088031 T8A2597 16/08/2017 07:39 CANG CAI LAN View
244211 1747929/HCM QUANG MINH STAR XVCL 15/08/2017 20:42 NM XI MANG THANGLONG View
244212 00056/2017/VTU CON DAO 09 CONDAO09 15/08/2017 17:55 CANG CAT LO (BRVT) View
244213 1747946/HPG AQUAMARINE GAS 3WKN 15/08/2017 17:52 CANG HAI PHONG View
244214 00095/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 15/08/2017 17:46 CANG PV.GAS (V.TAU) View
244215 00096/2017/PM.VTU HAI DAT 27 XVUT 15/08/2017 17:45 BEN CANG TH THI VAI View
244216 1747876/HTH VINAKANSAI 01 XVWA 15/08/2017 21:18 CANG SON DUONG View
244217 1747899/HPG SITC PYEONGTAEK 9245043 VROJ9 15/08/2017 17:06 CANG DINH VU - HP View
244218 1747853/HPG SITC ZHEJIANG 9691125 VRNQ8 15/08/2017 17:05 CANG DINH VU - HP View
244219 1747871/HPG XUTRA BHUM 9308675 HSB3402 15/08/2017 17:04 DINH VU NAM HAI View
244220 000029/QNN PHUONG NAM 88 8665428 16/08/2017 07:44 CANG QUI NHON(BDINH) View
Showing 244.201 - 244.220 of 245.076 results
of 12.254