Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 22006858/CVHHQN PACIFIC 07 9237187 HPZK 21/01/2022 23:45 CANG CAM PHA View
2 0014422/QNI STS PIONEER 9162069 3WHP9 21/01/2022 22:24 CANG DQUAT-BEN PHAO View
3 0014622/QNI VIỆT HƯNG 09 9555462 XVMI 21/01/2022 20:41 CANG DQUAT-BEN PHAO View
4 22006711/DNI AEON 9576818 3FDN6 21/01/2022 22:14 CANG GO DAU (P.THAI) View
5 029/01/22/CVHHNT-BN CHÂU THÀNH SHIP 15 8666862 XVHQ3 21/01/2022 19:11 CANG CAM RANH(K.HOA) View
6 00118/2022/TV.VTU THANH CONG 36 9557460 3WAN 21/01/2022 19:00 CANG POSCO (VT) View
7 00117/2022/TV.VTU DL MARIGOLD 9621170 3EWS2 21/01/2022 18:30 CANG THEP MIEN NAM View
8 22005529/DNI WOOJIN KELLY 9330408 D8VO 21/01/2022 19:37 CANG VEDAN(DONG NAI) View
9 22006756/DNI TRUONG AN 16 9665188 3WIC9 21/01/2022 15:06 CANG LONG BINH View
10 0014222/QNI THỊNH LONG 26 9796078 3WSF9 21/01/2022 11:30 CANG DOOSAN D.QUAT View
11 0014522/QNI HAI DUONG 68 9296444 HPWN 21/01/2022 19:44 CANG HAO HUNG QN View
12 00201/2022/VTU Vung Tau 01 9017680 3WZQ 21/01/2022 19:00 CANG NK MO BACH HO View
13 00202/2022/VTU VUNG TAU 02 9532862 XVCH 21/01/2022 20:00 CANG NK MO BACH HO View
14 22000064/CL/NAN SILK ROAD LIANG HUI 9546019 BUAI 21/01/2022 19:10 CANG CUA LO (NG.AN) View
15 0014322/QNI SHENG AN YANG 9343302 BORI6 21/01/2022 18:42 CANG HAO HUNG QN View
16 06.22.XC.KS/CTO TRI PUTRA JAYA 2 - YC4547 21/01/2022 17:32 CANG TAN CANG CAI CUI View
17 22004299/HTH GORTYNIA 9702584 9HA4259 21/01/2022 18:29 CANG SON DUONG View
18 22006822/HTH VIỄN ĐÔNG 68 9561722 XVDO2 21/01/2022 18:18 CANG SON DUONG View
19 00038/2022/BTN QUẢN TRUNG XVPB3 XVPB3 21/01/2022 18:18 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
20 079/01/22/CVHHNT-VP BBC ILLINOIS 9465394 HSB4733 21/01/2022 17:16 CANG THANHYEN VPHONG View
Showing 1 - 20 of 210.466 results
of 10.524