Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
317641 087118/QNI HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 30/07/2018 20:36 CANG DQUAT-BEN PHAO View
317642 00681 CC/QNN MAX KING 9363144 9HA4073 31/07/2018 07:48 CANG QUI NHON(BDINH) View
317643 02080/2018/PM.VTU LBC GREEN 9609469 9HA3218 30/07/2018 18:00 CANG INTERFLOUR (VT) View
317644 1855533/HPG NING HAI TUO 4001 9565431 BHNY 31/07/2018 07:49 CANG DINH VU - HP View
317645 02079/2018/PM.VTU TAN CANG GLORY 9334105 XVFA9 30/07/2018 17:15 C CAI MEP TCIT (VT) View
317646 1855903/CVHHQN JING FENG 7 9581710 BQVR 30/07/2018 18:45 CANG CAM PHA View
317647 01.18.XC.ĐD/CTO PILION 9425825 8PWL 30/07/2018 18:25 DUYEN HAI TRA VINH View
317648 01253/2018/VTU Ossoy 9701102 D5HX6 30/07/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
317649 01251/2018/VTU PTSC HA LONG 9427873 3WGT9 30/07/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
317650 01254/2018/VTU POSH PERSISTENCE 9537159 9V7815 30/07/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
317651 01256/2018/VTU SEA MEADOW 05 9002817 3EVB8 30/07/2018 16:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
317652 01258/2018/VTU TAN CANG 67 9515515 3FCY9 30/07/2018 16:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
317653 01257/2018/VTU SEA MEADOW 02 7434690 H8KF 30/07/2018 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
317654 01259/2018/VTU EVEREST 6 9274393 3WVK7 30/07/2018 17:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
317655 01255/2018/VTU ASHICO LAM SON 9359856 3WVS 30/07/2018 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
317656 02075/2018/PM.VTU IKARIA 9261449 A8UY8 30/07/2018 16:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
317657 01247/2018/VTU BIEN DONG STAR 9228289 3WWN 30/07/2018 12:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
317658 02077/2018/PM.VTU SUPREME STAR 9802413 9V5039 30/07/2018 17:00 BEN CANG TH THI VAI View
317659 02078/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 30/07/2018 17:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
317660 01260/2018/VTU SEA MEADOW 05 9002817 3EVB8 30/07/2018 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
Showing 317.641 - 317.660 of 350.089 results
of 17.505