Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
239021 01236/2019/PM.VTU GH NORTHERN DANCER 9724764 V7GM5 22/04/2019 11:30 CANG SITV (VUNG TAU) View
239022 01442/2019/VTU BIENDONG TRADER 9336323 3WNH 22/04/2019 15:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
239023 01239/2019/PM.VTU NEW ENERGY 9306524 3WLB 22/04/2019 14:10 BEN CANG TH THI VAI View
239024 01238/2019/PM.VTU VINACOMIN HANOI 9581772 XVFA 22/04/2019 14:00 CANG POSCO (VT) View
239025 19035660/HPG Trường Xuân 09 9026760 3WHU 22/04/2019 16:31 CANG HAI PHONG View
239026 19035306/HCM AS COLUMBIA 9320037 CQIU6 22/04/2019 17:09 CANG CAT LAI (HCM) View
239027 19036562/HPG VIEN DONG 3 9318670 3WGP 22/04/2019 16:30 CANG HAI PHONG View
239028 109/2019-GPRC/AGG QUANG MINH 5 9547893 3WQM9 22/04/2019 16:09 CANG MY THOI (AG) View
239029 1904.137/NS/THA TAOKAS WISDOM 9338577 3EQV2 22/04/2019 18:35 CANG NGHI SON(T.HOA) View
239030 19036577/HCM SHT 59 9552680 3WBN 22/04/2019 17:10 CANG TAN THUAN 2 View
239031 058819/QNI TRUNG THẢO 36-BLC 9700598 3WHH9 22/04/2019 15:55 CANG DQUAT-BEN PHAO View
239032 19036213/HCM GRANDSOAR 9650547 VRKR7 22/04/2019 17:09 CANG TAN THUAN (HCM) View
239033 19036494/HTH PHU AN 368 9571739 3WQW 22/04/2019 16:59 CANG SON DUONG View
239034 19036455/HPG VENUS 08 9020132 3EMV3 22/04/2019 16:02 XANG DAU DINH VU View
239035 19036511/HPG SINO OCEAN NO.1 9335367 E6CP2 22/04/2019 15:40 CANG CA HA LONG View
239036 19036563/HPG THẮNG LỢI 09 ALCI 8666712 3WYF 22/04/2019 15:39 HOANG DIEU (HP) View
239037 000306/2019/CL/NAN LONG PHU 18 9218703 3WDF9 22/04/2019 15:35 CANG CUA LO (NG.AN) View
239038 24.19.XC.KS/CTO PING AN 1 0 HSB7186 22/04/2019 18:58 CANG CAN THO View
239039 19036023/HCM VSICO PIONEER 9129017 3WTR 22/04/2019 15:42 CANG VICT View
239040 19036512/HCM TRỌNG TRUNG 189 9869019 XVFH3 22/04/2019 15:40 CTY MTV DAUKHI HCM View
Showing 239.021 - 239.040 of 306.351 results
of 15.318