Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203461 00010/2020/BTN PVT Mercury 9426946 3WIN9 07/01/2020 16:19 CANG DAU KHI BINH THUAN View
203462 20002128/CVHHQN NHÀ BÈ 09 9305972 3WIJ7 08/01/2020 09:06 CANG HON GAI View
203463 20000750/HPG RATANA THIDA 9117129 HSAG2 07/01/2020 16:06 CANG NAM DINH VU View
203464 20002034/HPG GREEN PACIFIC 9441752 3WYN7 07/01/2020 16:06 NAM HAI View
203465 20001359/HPG VSICO PIONEER 9129017 3WTR 07/01/2020 16:08 CANG CHUA VE (HP) View
203466 200107004/DNG ASPIRE 9799666 9V5139 07/01/2020 15:54 CANG DA NANG View
203467 20002094/HPG TM-HAI HA PETRO 9352262 3WQY 07/01/2020 16:07 CANG HAI PHONG View
203468 00009/2020/BTN PACIFIC 02 8910823 3WUV9 07/01/2020 16:05 CANG LPG DDONG HPHU View
203469 20001879/HPG TUAN CUONG 88 9608489 XVLJ9 07/01/2020 16:06 CANG HAI PHONG View
203470 20002065/HPG OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 07/01/2020 16:58 CANG HAI PHONG View
203471 00008/2020/BTN Dương Đông 18 7810325 3WDG9 07/01/2020 16:04 CANG LPG DDONG HPHU View
203472 20002186/HPG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 07/01/2020 15:33 TAN CANG 128 View
203473 0004420/QNI VIET GAS 9046875 3WDV 07/01/2020 15:31 CANG DQUAT-BEN PHAO View
203474 20001636/HPG ASL ORCHID 9594157 9V6096 07/01/2020 16:07 XANG DAU DINH VU View
203475 20001697/HPG INFINITY 9730866 V7OS2 07/01/2020 16:07 VIP GREEN PORT View
203476 20002027/HPG SPRING ARAM 9325386 VRRG7 07/01/2020 15:33 HOANG DIEU (HP) View
203477 20000708/HPG TS SHANGHAI 9846536 VRSR5 07/01/2020 16:08 CANG NAM DINH VU View
203478 19114758/HPG Hương Điền 27 8669216 XVYL 07/01/2020 15:34 CANG VAT CACH (HP) View
203479 20002157/CVHHQN JM SUTERA 7 9494917 9MIE4 08/01/2020 08:42 CANG HON GAI View
203480 19117769/HPG AS FLORA 9292462 CQIV5 07/01/2020 15:32 DINH VU NAM HAI View
Showing 203.461 - 203.480 of 306.351 results
of 15.318