Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 22088532/HPG SITC SHIDAO 9836086 VRSC6 30/09/2022 16:04 TAN CANG (189) View
2 22088537/HPG SITC LIANYUNGANG 9639634 VRKS6 30/09/2022 16:02 TAN CANG (189) View
3 22087664/HPG WAN HAI 102 9493303 9V7590 30/09/2022 16:19 TAN CANG HAI PHONG View
4 22086393/HPG VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 30/09/2022 14:09 NAM HAI View
5 22088051/HPG UNI-PRUDENT 9202194 3FZF9 30/09/2022 15:53 VIP GREEN PORT View
6 22087758/HPG SUNNY LAUREL 9826562 H8BZ 30/09/2022 14:10 TAN CANG HAI PHONG View
7 22088253/HPG PHUONG DONG 05 9104500 3WPX 30/09/2022 13:59 NM D.TAU NAM TRIEU View
8 22088554/HPG MAERSK KWANGYANG 9858747 D5WI2 30/09/2022 15:56 VIP GREEN PORT View
9 22086945/HPG KOTA JAYA 9205677 9V7333 30/09/2022 15:54 DINH VU NAM HAI View
10 22088570/HPG SITC ZHEJIANG 9691125 VRNQ8 30/09/2022 16:09 CANG DINH VU - HP View
11 22087259/HPG HAI SU 7 9339014 BQVU 30/09/2022 16:16 TAN CANG 128 View
12 22088586/HPG HC 36 8930469 HC36 30/09/2022 15:49 TAN CANG HAI PHONG View
13 22088416/HPG OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 30/09/2022 15:48 XANG DAU DINH VU View
14 22088585/HPG SITC LAEM CHABANG 9266102 VRMB7 30/09/2022 16:01 CANG DINH VU - HP View
15 22086330/HPG MAKHA BHUM 9801512 HSB7244 30/09/2022 15:51 CANG NAM DINH VU View
16 22088574/HCM VIỆT PHÚC 05 8669163 3WEY 30/09/2022 15:16 SAI GON HIEP PHUOC View
17 00815/2022/BTN OCEAN STAR 9008677 3WJK 30/09/2022 15:39 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
18 22087651/CVHHQN AC XIANGHE 9405447 3ESS7 30/09/2022 09:31 CANG CAI LAN View
19 22087885/HCM HẢI DƯƠNG 99 9601273 XVJY 30/09/2022 07:00 KHU NEO VUNG TAU View
20 22088084/HCM ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 30/09/2022 08:00 CANG PHU HUU View
Showing 1 - 20 of 245.054 results
of 12.253