Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 220481/QNM SITC HEBEI 9712371 VROF4 03/12/2022 09:27 CANG CHU LAI View
2 22108784/HCM TUẤN CƯỜNG 88 9608489 XVLJ9 03/12/2022 09:30 CANG PHU HUU View
3 04982/2022/VTU HAI DUONG 01 9697258 3WNV9 03/12/2022 09:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
4 04983/2022/VTU HAI DUONG 19 9597903 3WVH7 03/12/2022 09:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
5 00679/2022/QTI THANH THÀNH ĐẠT 67 9340984 3WIU 03/12/2022 09:38 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
6 22107285/HCM MERATUS TOMINI 9374583 YBYD2 03/12/2022 07:00 CANG CAT LAI (HCM) View
7 22107674/HCM KMTC PUSAN 9131852 DSFT8 03/12/2022 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
8 22106817/HCM WAN HAI 162 9132909 BLBZ 03/12/2022 00:00 CANG CAT LAI (HCM) View
9 220480/QNM ADVANTAGE 9161833 H3OU 03/12/2022 09:01 CANG CHU LAI View
10 TTR 2212.003/THA MOON BRIGHT 9564164 3WAH 02/12/2022 23:08 CANG THANH HOA View
11 01003/2022/BTN NGHĨA THÀNH 18 9022611 NT18 03/12/2022 08:48 CANG PHU QUY BTHUAN View
12 22108764/HPG ĐỨC VIỆT 568-18 8665349 3WVQ 03/12/2022 08:31 CANG HAI PHONG View
13 22107634/HPG SKY HOPE 9595797 3EVC9 02/12/2022 17:00 TAN CANG HAI PHONG View
14 22108626/HPG NEW ENERGY 9306524 3WLB 02/12/2022 16:46 CANG HAI PHONG View
15 22108538/HPG TAN CANG 86 9488712 XVVX9 02/12/2022 15:07 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
16 22107572/HPG BOX ENDURANCE 9733820 D5GM5 02/12/2022 22:45 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
17 22108530/HPG TAN CANG A8 9305398 XVTW9 02/12/2022 15:09 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
18 22106580/HPG NUUK MAERSK 9885178 OYLY2 02/12/2022 15:59 TAN CANG HAI PHONG View
19 22107419/HPG WAN HAI 302 9238167 9VDB8 02/12/2022 22:34 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
20 22108462/HPG SITC LAEM CHABANG 9266102 VRMB7 02/12/2022 16:35 CANG DINH VU - HP View
Showing 1 - 20 of 253.669 results
of 12.684