Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 1800432/HCM PRIME SKY 9321639 3FUI3 03/01/2018 14:11 CANG LHD NGHI SON View
306322 00021/2018/PM.VTU STAR 89 3WDS8 04/01/2018 07:18 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
306323 00006/QNN HOLANDIA 9312169 V20V5 03/01/2018 10:36 CANG MO RONG DOI TAY View
306324 00020/2018/PM.VTU THANH DAT 02-BLC XVRY 03/01/2018 22:11 CANG INTERFLOUR (VT) View
306325 00019/2017/pm.VTU PHUONG DONG 568 XVWQ 04/01/2018 07:20 CANG SITV (VUNG TAU) View
306326 1800304/HPG VIETSUN FORTUNE 3WMB9 03/01/2018 10:10 CANG TIEN SA(D.NANG) View
306327 1800502/CVHHQN PETROLIMEX 20 9352585 XVUX9 03/01/2018 14:09 KHU TC GO DA (VT) View
306328 1800333/HCM NHA BE 09 3WIJ7 04/01/2018 09:38 CANG NAM DINH VU View
306329 1800236/HCM VSICO PIONEER 3WTR 03/01/2018 10:06 CANG SON DUONG View
306330 1780560/HCM VINAFCO 26 3WMC9 03/01/2018 10:06 CANG BEN NGHE (HCM) View
306331 1777639/HCM GREEN ACE 9309162 9HOT9 03/01/2018 10:06 CANG CAT LAI (HCM) View
306332 1780160/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 03/01/2018 14:12 CANG CAT LAI (HCM) View
306333 1800339/HCM HAIAN BELL 3WIH7 03/01/2018 10:06 CANG VICT View
306334 1780212/HPG TRIUMPH 9342798 C6WN2 03/01/2018 09:55 TAN CANG HAI PHONG View
306335 00018/2018/PM.VTU Ngọc Minh 27 - BIDV XVSY 03/01/2018 10:20 CANG DAU KHI BINH THUAN View
306336 04/2018-GPRC/AGG HOÀNG MINH 68 XVLS 03/01/2018 09:26 CANG DONG NAI View
306337 1800487/HPG TRƯỜNG XUÂN 36 3WKD9 03/01/2018 09:32 CANG SPCT (HCM) View
306338 1800476/HPG XUAN TUNG 09BLC XVPL 03/01/2018 09:33 CANG HAI PHONG View
306339 01.18.ks/CTO LONG PHÚ 09 XVGJ 03/01/2018 09:41 CANG CAM PHA View
306340 1800479/HPG THANH LIÊM 09 XVWO 03/01/2018 09:02 CANG HAI PHONG View
Showing 306.321 - 306.340 of 318.513 results
of 15.926