Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268501 03633/2018/PM.VTU VIỆT PHÚC 05 8669163 3WEY 15/12/2018 09:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
268502 03632/2018/PM.VTU HAIAN SONG 9236585 3WNF9 15/12/2018 09:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268503 066-ĐDHL/QBH ASIA ENERGY 9235969 VRNE5 15/12/2018 14:23 CANG HON LA (Q.BINH) View
268504 18101496/HCM TAN CANG GLORY 9334105 XVFA9 15/12/2018 14:01 TAN CANG HIEP PHUOC View
268505 18101602/HCM PHÚ TOÀN 08 9443102 3WQF 15/12/2018 14:01 KHU TC GO DA (VT) View
268506 18101231/CVHHQN DUX BENEFIT 9109378 H9SA 15/12/2018 13:32 CANG CAM PHA View
268507 18101336/DNI HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 15/12/2018 11:51 CANG DONG NAI View
268508 01180/QNN Long Phu 08 8990407 3WFY9 16/12/2018 11:36 CANG QUI NHON(BDINH) View
268509 18101365/HCM THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 15/12/2018 12:04 CANG THANH LE View
268510 18101583/QNH PETROLIMEX 20 9352585 XVUX9 15/12/2018 14:19 CANG HON GAI View
268511 18100850/HCM AS FIONA 9248930 CQIU8 15/12/2018 12:06 CANG CAT LAI (HCM) View
268512 18101225/HCM JITRA BHUM 9133329 S6NJ 15/12/2018 12:05 CANG CAT LAI (HCM) View
268513 18101515/HTH EAST SUN 8649993 5VFI4 15/12/2018 11:14 CANG SON DUONG View
268514 18101472/HCM CIELO DI AMALFI 9374349 3ENR2 15/12/2018 14:01 CANG LOTUS (HCM) View
268515 18101487/HPG HOANG GIA 45 8656348 3WAP 15/12/2018 10:48 CANG HAI PHONG View
268516 18101505/HTH NEW OCEAN 27 9551844 3WPF 15/12/2018 10:35 CANG SON DUONG View
268517 18101559/HPG QUANG THINH 18 QUANGTH 3WJM 15/12/2018 10:29 CANG HAI PHONG View
268518 18101248/DNI AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 15/12/2018 10:24 CANG DONG NAI View
268519 18101551/HCM STAR 02-BLC 9693006 3WFL9 15/12/2018 12:06 KHU CT PD HA TIEN View
268520 18100609/HCM SKY ORION 9719795 H8KJ 15/12/2018 14:01 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 268.501 - 268.520 of 318.539 results
of 15.927