Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 19067554/HCM MS HAWK 9303819 V7YA4 04/08/2019 11:09 CANG CAT LAI (HCM) View
268462 19068647/HCM KMTC TAIPEIS 9781188 VRQQ3 04/08/2019 11:09 CANG CAT LAI (HCM) View
268463 19069978/HCM KMTC POHANG 9848900 3FNQ 04/08/2019 11:09 CANG CAT LAI (HCM) View
268464 19070108/HPG PHUC THAI 9358527 XVUH7 04/08/2019 10:54 CANG CHUA VE (HP) View
268465 19069505/HPG PREMIER 9299331 XVGI7 04/08/2019 10:56 PTSC DINH VU View
268466 19069500/HPG PROMOTE 9159309 JVTY6 04/08/2019 10:55 CANG HAI PHONG View
268467 311.19.NĐ.KS/CTO Hoàng Bảo 28 9548483 XVTO 04/08/2019 20:21 CANG CAN THO View
268468 19069787/HPG FESCO TRADER 9168233 P3WQ9 04/08/2019 10:54 GREEN PORT (HP) View
268469 19069829/HPG GAS NIRVANA 9140607 3EGH8 04/08/2019 10:54 XANG DAU DINH VU View
268470 02422/2019/PM.VTU ONE APUS 9806079 7KEG 04/08/2019 09:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268471 02424/2019/PM.VTU WAN HAI 506 9294886 S6AV4 04/08/2019 10:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
268472 02423/2019/PM.VTU MY VUONG 8915299 3WHT 04/08/2019 09:30 CANG CAM PHA (VT) View
268473 19070172/HCM VŨ GIA 668 9610963 3WJO 05/08/2019 11:17 CANG INTERFLOUR (VT) View
268474 19070109/HCM THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 04/08/2019 11:08 CANG NHA BE (HCM) View
268475 19069957/HCM PROPEL PROGRESS 9152234 H3CC 04/08/2019 11:08 CANG TAN THUAN (HCM) View
268476 19069691/HPG ULANGA 9690080 CQBU 04/08/2019 10:55 VIP GREEN PORT View
268477 0918NĐ/2019/QNN HẢI MINH 16 9601156 3WUE9 05/08/2019 08:54 CANG THI NAI View
268478 190804003/DNG SPRINTER 9149861 3FZH7 04/08/2019 13:34 CANG DA NANG View
268479 19069334/HCM THÀNH ĐẠT 98-BLC 9812028 XVIJ9 04/08/2019 11:09 CANG SOAI RAP (DT) View
268480 1908.011/NS/THA COREBRIGHT OL 9625437 3FBT2 04/08/2019 16:07 CANG NGHI SON(T.HOA) View
Showing 268.461 - 268.480 of 350.089 results
of 17.505