Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203481 21009867/HCM BAOHANG 9151412 3FTD7 30/01/2021 20:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
203482 21008944/HCM CALA PINGUINO 9377705 D5MP4 30/01/2021 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
203483 21009138/HCM STARSHIP TAURUS 9792498 V7IQ4 30/01/2021 20:00 CANG CAT LAI (HCM) View
203484 21006640/HCM WAN HAI 262 9230218 9VDB2 30/01/2021 16:30 CANG CAT LAI (HCM) View
203485 21009243/HCM SITC FUJIAN 9700938 VRNQ5 30/01/2021 06:45 CANG CAT LAI (HCM) View
203486 00411/2021/PM.VTU VIET GAS 9046875 3WDV 31/01/2021 16:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
203487 00410/2021/PM.VTU SEA FORCE 2 9382530 XVFN7 31/01/2021 16:00 CANG QT CAI MEP View
203488 00409/2021/PM.VTU SEA FORCE 1 9382554 XVYX7 31/01/2021 16:00 CANG QT CAI MEP View
203489 16/2021/GPRC/AGG VIET HAI STAR 9469479 3WLC9 31/01/2021 16:19 CANG MY THOI (AG) View
203490 21000103/CL/NAN VISSAI VCT 12 9509889 XVWA 01/02/2021 09:31 CANG CUA LO (NG.AN) View
203491 21010334/HCM JIN HUAT 66 8686111 JVMB7 31/01/2021 17:15 CANG TAN THUAN (HCM) View
203492 21010080/HCM PROMOTE 9159309 JVTY6 31/01/2021 05:00 CANG VICT View
203493 21010550/DNI NAM KHÁNH 88 8667000 XVWS 31/01/2021 16:08 CANG DONG NAI View
203494 21010514/HPG VW SAFETY 9589994 HOHY 31/01/2021 15:56 CANG CA HA LONG View
203495 21010548/HPG TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 31/01/2021 16:02 CANG 19-9 View
203496 21010502/HPG XIN HAI 78 8676570 V3XN2 31/01/2021 16:07 HOANG DIEU (HP) View
203497 21008934/DNI Thành Thắng 189 8667610 XVSL 26/01/2021 15:28 CANG DONG NAI View
203498 21009174/HCM AS CONSTANTINA 9308390 CQIU9 31/01/2021 12:00 CANG CAT LAI (HCM) View
203499 21007021/HCM BOX ENDURANCE 9733820 D5GM5 31/01/2021 13:30 TAN CANG HIEP PHUOC View
203500 21008460/HPG GREEN OCEAN 9865960 9V6354 31/01/2021 15:20 CANG DINH VU - HP View
Showing 203.481 - 203.500 of 362.856 results
of 18.143