Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203441 20030766/HPG VINACOMIN 05 9698563 3WKU9 07/04/2020 16:54 CANG HAI PHONG View
203442 20030686/HCM VNL RUBY 9382580 XVFR7 07/04/2020 11:30 KHU TC GO DA (VT) View
203443 20030590/HCM THAI BINH DUONG 9283344 3WHS 07/04/2020 11:45 CANG SOAI RAP (DT) View
203444 01230/2020/VTU TAN CANG 89 9487201 XVWK9 07/04/2020 16:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
203445 157.20.NĐ.KS/CTO CONG THANH 05-BIDV 8666800 3WDJ9 07/04/2020 20:42 CANG CAN THO View
203446 20030509/HCM THAI BINH DUONG 9283344 3WHS 07/04/2020 09:20 CANG SOAI RAP (DT) View
203447 20030500/HCM THAI BINH DUONG 9283344 3WHS 07/04/2020 08:14 CANG SOAI RAP (DT) View
203448 20030085/HCM HAI PHUONG ASIA 9355721 3WMX 08/04/2020 03:20 SAI GON HIEP PHUOC View
203449 20.000.024/BT/NAN BINH PHUONG 68 O NA2451 07/04/2020 15:26 CANG BEN THUY NA View
203450 01228/2020/VTU VISAL 8 8829751 XVEI 07/04/2020 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
203451 20030771/HPG HẢI MINH 16 9601156 3WUE9 07/04/2020 15:32 CANG HAI PHONG View
203452 20030663/HPG VIOLET ACE 9540728 3EYA3 07/04/2020 15:32 HOANG DIEU (HP) View
203453 20030083/HCM NO.2 HEUNG-A PIONEER 9415480 3EBD8 07/04/2020 16:00 CANG NHA BE (HCM) View
203454 20029965/HCM ATLANTIC OCEAN 9131008 3WJZ9 07/04/2020 14:45 CANG BEN NGHE (HCM) View
203455 20030304/HCM SITC KEELUNG 9712761 VROH6 07/04/2020 18:45 CANG CAT LAI (HCM) View
203456 20030751/HPG THANH TRUNG 36 9601479 3WTB 07/04/2020 15:32 NAM NINH View
203457 TTR 2004.054/NS/THA BRAVE 9567831 3WGP9 07/04/2020 16:01 CANG NGHI SON(T.HOA) View
203458 01152/2020/PM.VTU MY VUONG 8915299 3WHT 07/04/2020 10:10 CANG CAM PHA (VT) View
203459 20029836/HPG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 07/04/2020 14:38 CANG HAI AN View
203460 13/MTO NEW HORIZON 9816024 9V5465 07/04/2020 14:06 CANG MY THO (L.AN) View
Showing 203.441 - 203.460 of 318.535 results
of 15.927