Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 TTR 2406.108/THA AU GEMINI 9186912 JZJK 14/06/2024 08:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
22 TTR 2406.106/THA VIỄN ĐÔNG 88 9551832 XVHQ 14/06/2024 08:30 CANG LHD NGHI SON View
23 24075126/QNH ROYAL 89 9600059 3WJR9 14/06/2024 18:18 CANG HON GAI View
24 2772.2024/KGG.HT THRIVING 7 9840403 3WAR7 14/06/2024 18:04 CANG THACH THOI KG View
25 2771.2024/KGG.HT BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 14/06/2024 17:43 CANG BINH AN KGIANG View
26 00873/2024/TV.VTU Trường Xuân 16 9814894 XVSH9 14/06/2024 17:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
27 00874/2024/TV.VTU BLOSSOM 8434661 5IM627 14/06/2024 17:20 KHU NEO VUNG TAU View
28 24074853/HCM VIỆT THUẬN 12-01 9981958 XVYM2 14/06/2024 12:00 KHU TC GO DA (VT) View
29 24075230/HCM EPIC ST. KITTS 9364186 S6BB4 14/06/2024 16:30 CANG PACIFIC PETRO View
30 9834131/HTH HTP OCEAN 9460875 XVFX 14/06/2024 17:19 CANG SON DUONG View
31 4253.2024/KGG.PQ THRIVING 8 9908877 XVKS3 14/06/2024 17:20 CANG QUOC CHANH KG View
32 4252.2024/KGG.PQ BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 14/06/2024 17:19 CANG HOA BINH KGIANG View
33 24000591/CL/NAN TRUNG THÀNH 168 9795177 3WNG9 14/06/2024 16:43 CANG CUA LO (NG.AN) View
34 24000590/CL/NAN VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 14/06/2024 14:53 CANG CUA LO (NG.AN) View
35 24000589/CL/NAN PHUC HUNG 9122332 XVJO4 14/06/2024 07:41 CANG CUA LO (NG.AN) View
36 00872/2024/TV.VTU ANH VIÊN 36 9568639 XVLX 14/06/2024 16:15 CANG PTSC (VUNG TAU) View
37 24073983/HCM TAN CANG GLORY 9334105 XVFA9 15/06/2024 05:00 TAN CANG HIEP PHUOC View
38 24074293/HCM FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 14/06/2024 21:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
39 24073385/HCM ZHONG GU DI ZHONG HAI 9842360 BOEZ2 14/06/2024 23:00 CANG CAT LAI (HCM) View
40 24075141/HCM VMU SHIRAI 8910330 3WQT9 15/06/2024 05:00 TONG KHO XANG NHA BE View
Showing 21 - 40 of 355.250 results
of 17.763