Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284961 004 ĐDHL/QBH HUYỀN TRANG 02 9321354 3WGY 02/08/2018 08:02 CANG HON LA (Q.BINH) View
284962 01271/2018/VTU ULSAN CHEMI 9279927 D7CD 01/08/2018 16:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
284963 00118/2018/CĐ.VTU NGHĨA THÀNH 26 9523421 3wwa 01/08/2018 18:00 CANG BEN DAM (VT) View
284964 02106/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 01/08/2018 19:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
284965 088418/QNI OPEC JOHN 9413030 3WSF7 02/08/2018 06:05 Cảng Dung Quất View
284966 088318/QNI PV ALLIANCE 9081239 3WAS 02/08/2018 05:37 Cảng Dung Quất View
284967 088218/QNI DYNAMIC OCEAN 01 9594262 3WAY9 02/08/2018 05:37 Cảng Dung Quất View
284968 852687/CVHHQN YUN QIAN 9190987 3FWN5 02/08/2018 04:21 CANG CAM PHA View
284969 1808.006/NS EASTERN CHEMI 9203370 DSMZ5 02/08/2018 00:14 CANG LHD NGHI SON View
284970 1856727/HTH GREEN PINE 9100504 9V8389 01/08/2018 22:26 CANG VUNG ANG(HTINH) View
284971 180801007/DNG TAN CANG GLORY 9334105 XVFA9 01/08/2018 21:22 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284972 1808.005/NS QUANG ANH 26 9431367 3WTC 01/08/2018 19:21 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284973 02103/2018/PM.VTU PETROGAS 05 8820171 3WFK 01/08/2018 17:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
284974 02104/2018/PM.VTU SEA BEAR 9377872 3WQP7 01/08/2018 17:45 C CAI MEP TCIT (VT) View
284975 02105/2018/PM.VTU SEA TIGER 8741222 XVZB9 01/08/2018 18:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
284976 02102/2018/PM.VTU ZIM RIO GRANDE 9363376 9HNV9 01/08/2018 17:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
284977 02101/2018/PM.VTU MSC LAUREN 9467407 3FZR5 01/08/2018 16:45 CANG QT CAI MEP View
284978 1856584/CVHHQN QUANG VINH 68 9599793 3WCV9 01/08/2018 18:35 CANG CAM PHA View
284979 1808.004/NS/THA ROYAL 16 9600011 3WCU9 01/08/2018 20:46 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284980 1856692/CVHHQN WORLD DREAM 9733117 C6BO4 01/08/2018 18:28 CANG HON GAI View
Showing 284.961 - 284.980 of 317.663 results
of 15.884