Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284921 01336/2018/VTU PTSC RESEARCHER 8930419 3WJZ 08/08/2018 21:00 CANG VINA OFFSHORE View
284922 02175/2018/PM.VTU MAERSK EXETER 9475698 SVBY3 08/08/2018 15:30 CANG QT CAI MEP View
284923 00058/2018 TRUNG DUNG 09 9557484 3WHN9 08/08/2018 17:28 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284924 1808.053/NS/THA YEOSU CHEMI 9279616 D7EP 08/08/2018 17:12 CANG LHD NGHI SON View
284925 090418/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 08/08/2018 17:28 Cảng Dung Quất View
284926 1856558/HCM ST EVER 9536985 D5MI9 08/08/2018 17:55 CANG CAT LAI (HCM) View
284927 1858277/HPG FSL BUSAN 9248954 V7FH5 09/08/2018 07:55 GREEN PORT (HP) View
284928 000574/CL ALPHA GAS 8910811 3FRA2 08/08/2018 16:44 CANG CUA LO (NG.AN) View
284929 1859079/HCM THALEXIM OIL 9111034 3WRU8 08/08/2018 17:55 CANG NHA BE (HCM) View
284930 1859132/HCM SSI MAGNIFICENT 9391828 V7RQ9 08/08/2018 17:55 CANG TAN THUAN (HCM) View
284931 180808007/DNG WISDOM GRACE 9180047 3FMU8 08/08/2018 16:37 CANG DA NANG View
284932 1859052/HPG BP JACKY 9039743 ELSU9 08/08/2018 16:42 DAP View
284933 1859065/HCM NGHIA HAI 02 8667593 3WHH 08/08/2018 17:55 CANG Z (HO CHI MINH) View
284934 01333/2018/VTU NAM HAI 2 8656336 3WOL 08/08/2018 16:00 Cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son View
284935 01337/2018/VTU TAN CANG 67 9515515 3FCY9 08/08/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284936 01338/2018/VTU THIEN LONG 01 9302358 3WPS7 08/08/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284937 02171/2018/PM.VTU VINACOMIN HALONG 9581813 3WBO9 08/08/2018 14:00 CANG CAM PHA (VT) View
284938 02173/2018/PM.VTU OCEAN MIGHT 9349289 D5QH4 08/08/2018 15:00 BEN CANG TH THI VAI View
284939 02172/2018/PM.VTU ZIM ONTARIO 9400136 9HA3594 08/08/2018 14:45 TANCANG CAI MEP TVAI View
284940 01340/2018/VTU ALPHA VISION 9597202 SVBO8 08/08/2018 16:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
Showing 284.921 - 284.940 of 318.517 results
of 15.926