Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 23137753/HPG ZHU CHENG XIN ZHOU 9252993 BTSJ 08/12/2023 17:08 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
2 03772/2023/VTU ROYAL 18 9591662 3WAO9 08/12/2023 21:00 KHU NEO VUNG TAU View
3 23138978/HTH KANG SHUN HUI HUANG 1019553 3E4766 08/12/2023 17:01 CANG VUNG ANG(HTINH) View
4 0221423/QNI VUNG TAU-06 9783590 XVBO7 08/12/2023 15:20 Cảng Dung Quất View
5 23138541/HTH AFRICAN LAPWING 9681883 C6GQ4 08/12/2023 17:15 CANG SON DUONG View
6 03770/2023/VTU GLORY JUSTICE 9847035 9V6129 08/12/2023 20:00 KHU NEO VUNG TAU View
7 02718/2023/PM.VTU MAERSK EMERALD 9502910 9V6464 08/12/2023 16:40 CANG QT CAI MEP View
8 02719/2023/PM.VTU HAIAN ROSE 9444962 XVKU7 08/12/2023 20:00 GEMALINK View
9 02716/2023/PM.VTU MSC IDA II 9224946 D5WM9 08/12/2023 16:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
10 02717/2023/PM.VTU ONE INNOVATION 9939137 5LKX7 08/12/2023 16:30 GEMALINK View
11 231208002/DNG WAN HAI 275 9493286 BHLF 08/12/2023 08:31 CANG TIEN SA(D.NANG) View
12 231208005/DNG ORIENTAL LUNA 9363443 3ETO3 08/12/2023 14:10 CANG DA NANG View
13 231208001/DNG HAIAN CITY 9445007 XVKK7 08/12/2023 07:44 CANG TIEN SA(D.NANG) View
14 231208004/DNG THANH LIÊM 09 9610846 XVWO 08/12/2023 14:30 CANG DA NANG View
15 23138693/HCM PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 09/12/2023 15:30 CANG NHA BE (HCM) View
16 23138027/HCM VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 08/12/2023 16:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
17 23138390/HCM HOANG TUAN 69 9511985 3WYX 08/12/2023 15:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
18 23138933/HPG HỢP NHẤT 856 9669292 3WLB9 08/12/2023 16:23 CANG VAT CACH (HP) View
19 23138241/DNI A STAR 9159816 TRAO5 08/12/2023 11:16 CANG GO DAU (P.THAI) View
20 03771/2023/VTU SONG DINH 01 8416891 XVSJ 08/12/2023 20:00 CANG VIETSOV PETRO View
Showing 1 - 20 of 318.561 results
of 15.929