Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 TTR1902001/THA HAI LINH 02 9205598 XVHZ9 01/02/2019 12:30 CANG LHD NGHI SON View
306322 TTR19010223/THA SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 01/02/2019 12:29 CANG LHD NGHI SON View
306323 00382/2019/PM.VTU AN HƯNG 27 9026837 3WIH 31/01/2019 16:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
306324 00384/2019/PM.VTU BÌNH MINH 136 8649852 BMinh136 31/01/2019 16:30 CANG PTSC (VUNG TAU) View
306325 00380/2019/PM.VTU SEA BEAR 9377872 3WQP7 31/01/2019 16:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
306326 00375/2019/PM.VTU PACIFIC VISION 9672507 9HA4380 31/01/2019 14:30 CANG POSCO (VT) View
306327 00374/2019/PM.VTU ULTRA ESTERHAZY 9643946 3FLE3 31/01/2019 14:00 CANG THEP MIEN NAM View
306328 00383/2019/PM.VTU SOFIA EXPRESS 9450404 DGZT2 31/01/2019 16:45 C CAI MEP TCIT (VT) View
306329 00381/2019/PM.VTU SEASPAN THAMES 9630377 VRNA9 31/01/2019 16:45 C CAI MEP TCIT (VT) View
306330 00377/2019/PM.VTU OCEAN HIRYU 9263265 9V6211 31/01/2019 16:00 CANG SCC-VN THI VAI View
306331 19010136/HCM LIMCO MARU 9524360 XVRL 31/01/2019 17:42 CANG BEN NGHE (HCM) View
306332 19009676/HCM THANA BHUM 9300142 9VBE3 31/01/2019 17:42 CANG VICT View
306333 21/2019/GPRC/AGG DUC PHAT 66 IMO8665 XVSB 31/01/2019 17:23 CANG AN GIANG View
306334 012 ĐDHL/QBH SILVER PEACE 9607655 VRIN9 31/01/2019 17:28 CANG HON LA (Q.BINH) View
306335 19010667/HCM TÀU CAO TỐC PHÚ QUÝ EXPRESS XVFM3 XVFM3 31/01/2019 17:24 CANG NM DONG TAU SG View
306336 19010559/HCM SWERTIA 9524798 3FLY3 31/01/2019 17:24 CANG BEN NGHE (HCM) View
306337 19009607/HPG ZHONG LIAN HAI XIA 9104990 BJUC 31/01/2019 17:12 PTSC DINH VU View
306338 00384/2019/VTU BRIGHTOIL LEGEND 9398266 VRGF6 30/01/2019 20:00 KHU NEO VUNG TAU View
306339 00373/2019/VTU PTSC THAI BINH 9478640 3WGN 31/01/2019 07:00 CANG VIETSOV PETRO View
306340 00381/2019/VTU TC DRAGON 9325166 3WWH7 31/01/2019 15:00 CANG HA LOC (V.TAU) View
Showing 306.321 - 306.340 of 362.856 results
of 18.143