Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 03712/2019/VTU Ky Van 01 8223646 3WZM 03/10/2019 17:00 CANG VIETSOV PETRO View
260342 03715/2019/VTU SWIWAR SURYA 9555400 9V8058 03/10/2019 17:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
260343 03116/2019/PM.VTU LUZON 9479008 D5OV6 03/10/2019 17:40 CANG SP-PSA (V.TAU) View
260344 03112/2019/PM.VTU CHANG AN VISTA 9540041 3EYX5 03/10/2019 14:30 CANG QUOC TE THI VAI View
260345 03113/2019/PM.VTU MADRID BRIDGE 9805453 7KBO 03/10/2019 15:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
260346 03114/2019/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 03/10/2019 15:10 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260347 03115/2019/PM.VTU OOCL MIAMI 9477892 VRLJ4 03/10/2019 17:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
260348 19087028/HPG NEFELI 9491628 A8YB7 04/10/2019 08:37 VIP GREEN PORT View
260349 19089206/CVHHQN OCEAN LEADER 9260976 D7MR 03/10/2019 17:15 CANG CAM PHA View
260350 19087033/HPG TYGRA 9164263 D5KT7 04/10/2019 08:37 TAN CANG HAI PHONG View
260351 19088619/HPG LILA BHUM 9143465 S6LX 03/10/2019 17:17 DINH VU NAM HAI View
260352 191003006/DNG ĐẠI NGHĨA 09 8989903 3WHK 03/10/2019 17:04 CANG DA NANG View
260353 19088224/HPG GREYMAN EXPRESS 9733777 9V3518 03/10/2019 17:16 CANG CA HA LONG View
260354 19089450/HPG HẢI ĐĂNG 168 9663386 3WHU9 04/10/2019 08:38 HOANG DIEU (HP) View
260355 19089230/HTH 111 HYODONG CHEMI 9297307 D7SJ 03/10/2019 16:46 CANG SON DUONG View
260356 19087345/HTH PERCIVAL 9587362 5BDC3 03/10/2019 16:44 CANG SON DUONG View
260357 19089099/HPG VSICO PIONEER 9129017 3WTR 03/10/2019 17:16 CANG CHUA VE (HP) View
260358 191003005/DNG QUANG ANH 05 9026588 3WCQ7 03/10/2019 17:03 CANG DA NANG View
260359 19089452/HPG HẢI ÂU 19 9243265 3WQB 03/10/2019 16:31 CANG HAI PHONG View
260360 19088798/HTH ING MAY 9789817 D5KP5 03/10/2019 16:50 CANG SON DUONG View
Showing 260.341 - 260.360 of 350.099 results
of 17.505