Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 00073/2019/QTI NAM PHUONG 02VT 9551129 3WEJ 17/02/2019 11:47 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
260342 033/02/19/CVHHNT-VP SAO MAI 234 9026033 SAOMAI234 17/02/2019 11:33 CANG VAN PHONG View
260343 19013889/HPG TRUONG PHAT 01 ALCI 9544774 3WGE9 17/02/2019 10:58 CANG HAI PHONG View
260344 19014118/HPG SOUTHERN WEALTH 9644689 3WKW9 17/02/2019 10:58 CANG HAI PHONG View
260345 00054/2019/BTN HAI NAM 79 9266932 3WCX7 17/02/2019 13:15 CANG BOT VINHTAN 1 View
260346 56.19.NĐ.KS/CTO LONG PHU 18 9218703 3WDF9 17/02/2019 15:01 CANG CAN THO View
260347 19014402/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 17/02/2019 10:58 CANG HAI PHONG View
260348 55.19.NĐ.KS/CTO NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 17/02/2019 15:02 CANG CAN THO View
260349 190217006/DNG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 17/02/2019 10:50 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260350 19013261/HPG YM INCEPTION 9319155 A8HX2 17/02/2019 10:47 DINH VU NAM HAI View
260351 19014333/HPG MSC SIERRA II 9007829 A8YT3 17/02/2019 10:49 CANG NAM DINH VU View
260352 19012681/HPG HAPPY LUCKY 9363405 D5QL4 17/02/2019 10:46 TAN CANG HAI PHONG View
260353 190217005/DNG BOX ENDEAVOUR 9706281 D5EW3 17/02/2019 10:58 CANG TIEN SA(D.NANG) View
260354 19014430/HPG DƯƠNG ĐÔNG PETRO 01 8910823 3WUV9 17/02/2019 10:14 CANG HAI PHONG View
260355 190217004/DNG OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 17/02/2019 11:00 CANG DA NANG View
260356 19014407/HPG HAI HA 58 9564102 3WCG9 17/02/2019 10:12 HOANG DIEU (HP) View
260357 19014137/DNI Tuấn Hưng 168 8665040 XVNJ 17/02/2019 09:59 CANG DONG NAI View
260358 19014322/HPG VICTORIA 19 9664108 3WJU9 17/02/2019 10:12 CANG CA HA LONG View
260359 19014353/HPG LE QUOC 01 9474929 3WVP 17/02/2019 09:48 CANG HAI PHONG View
260360 19013950/HPG GAS NIRVANA 9140607 3EGH8 17/02/2019 09:48 XANG DAU DINH VU View
Showing 260.341 - 260.360 of 318.551 results
of 15.928