Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
306321 1777847/HPG RATANA THIDA 9117129 HSAG2 23/12/2017 10:13 TAN CANG 128 View
306322 1778512/HCM AISOPOS II 9640994 D5JX8 23/12/2017 09:48 CANG CAT LAI (HCM) View
306323 01232/2017/PM.VTU DERYOUNG SUNFLOWER 9369148 VRCX2 23/12/2017 10:02 CANG THEP MIEN NAM View
306324 00314/QNN STAR 01 3WFF9 23/12/2017 11:02 CANG QUI NHON(BDINH) View
306325 00313/QNN VIET TRUNG 45 3WYW 23/12/2017 11:03 CANG QUI NHON(BDINH) View
306326 00312/QNN BIENDONG FREIGHTER 3WNU 23/12/2017 11:04 CANG QUI NHON(BDINH) View
306327 1778207/HCM LUCKY OCHO 9240031 DSPV2 23/12/2017 09:48 CANG NHA BE (HCM) View
306328 01231/2017/PM.VTU SOUTHERN WEALTH 3WKW9 23/12/2017 10:05 CANG PETROX VT View
306329 1778122/HPG PEGASUS UNIX 9365166 DSPI3 23/12/2017 09:05 GREEN PORT (HP) View
306330 1778159/HCM BIEN DONG STAR 3WWN 23/12/2017 09:48 CANG TAN THUAN (HCM) View
306331 00311/QNN MSC SIERRA II 9007829 A8YT3 23/12/2017 10:59 CANG QUI NHON(BDINH) View
306332 033717/QNI PV ALLIANCE 3WAS 23/12/2017 06:42 CANG DQUAT-BEN PHAO View
306333 00310/QNN TRANG AN 05 9282077 XVJA 25/12/2017 09:34 CANG QUI NHON(BDINH) View
306334 033617/QNI AQUAMARINE GAS 3WKN 23/12/2017 05:51 Cảng Dung Quất View
306335 171222009/DNG HOÀNG HẢI 268 3WLX 22/12/2017 23:06 CANG DA NANG View
306336 171222008/DNG PERTH BRIDGE 9236341 H3OI 22/12/2017 23:05 CANG DA NANG View
306337 1778303/CVHHQN PAOLO TOPIC 9726255 V7RI2 22/12/2017 21:08 CANG CAM PHA View
306338 1776671/CVHHQN OCEAN QUEEN 9331751 3WFZ9 22/12/2017 21:09 CANG CAM PHA View
306339 00579/2017/VTU YASA H.MEHMET 9442500 TCMT2 22/12/2017 20:17 CANG PTSC (VUNG TAU) View
306340 00578/2017/VTU THAI BINH 36 9557020 3WDU 22/12/2017 20:19 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
Showing 306.321 - 306.340 of 317.646 results
of 15.883