Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284981 1856643/HTH PHUC HUNG 01 9593024 3WHX9 01/08/2018 18:09 CANG SON DUONG View
284982 1856634/CVHHQN EAST SAIL 9357042 5VFI5 01/08/2018 18:29 CANG CAI LAN View
284983 000560/CL/NAN AGIA DOXA 9467976 D5OC7 01/08/2018 17:55 CANG CUA LO (NG.AN) View
284984 088018/QNI SEA SINCERITY 9269398 9V8775 01/08/2018 17:50 Cảng Dung Quất View
284985 1853999/HCM KMTC SURABAYA 9821081 3ELX9 01/08/2018 17:46 CANG CAT LAI (HCM) View
284986 1856284/HCM TIEN THANG 9823326 TIENTHANG 01/08/2018 17:46 CANG SPCT (HCM) View
284987 1856376/HCM VIETSUN INTEGRITY 9264776 XVPI9 01/08/2018 17:45 CANG VICT View
284988 1856213/HCM AULAC BELLA 9352066 XVWB9 01/08/2018 17:46 CANG NHA BE (HCM) View
284989 1854331/HCM WAN HAI 232 9208162 S6EL2 01/08/2018 17:45 CANG CAT LAI (HCM) View
284990 1854497/HCM TR PORTHOS 9784659 V7PF8 01/08/2018 17:46 CANG CAT LAI (HCM) View
284991 1855878/HCM PHUC KHANH 9318905 3WNE9 01/08/2018 17:18 CANG BEN NGHE (HCM) View
284992 1856195/HCM HAIAN SONG 9236585 3WNF9 01/08/2018 17:46 CANG VICT View
284993 01280/2018/VTU HAKURYU 5 8751617 3FZL6 31/07/2018 21:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284994 01274/2018/VTU TAN CANG 67 9515515 3FCY9 01/08/2018 14:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
284995 01276/2018/VTU PTSC HA LONG 9427873 3WGT9 01/08/2018 16:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
284996 1856630/HPG VAN MINH 68 9669641 3WII9 01/08/2018 17:14 CANG CA HA LONG View
284997 01273/2018/VTU ASHICO LAM SON 9359856 3WVS 01/08/2018 07:30 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284998 01275/2018/VTU PHONG NHA 9237852 3WEC 01/08/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284999 01277/2018/VTU TAN CANG 66 9334131 3WXO7 01/08/2018 15:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
285000 01278/2018/VTU CON DAO 09 9223919 CONDAO09 01/08/2018 16:00 CANG CAT LO (BRVT) View
Showing 284.981 - 285.000 of 317.663 results
of 15.884