Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 180808010/DNG WAN HAI 273 9493274 9V7586 08/08/2018 22:01 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284942 180808009/DNG NASICO NAVIGATOR 9111230 XVKO 08/08/2018 22:00 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284943 02178/2018/PM.VTU MSC ROSARIA 9320453 3EKJ4 08/08/2018 17:45 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
284944 180808008/DNG VẠN HƯNG 9122320 3WQZ 08/08/2018 21:59 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284945 1859212/QNH KUN YI 9646807 3EVZ9 09/08/2018 08:42 CANG CAI LAN View
284946 1808.055/NS/THA AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 08/08/2018 18:41 CANG LHD NGHI SON View
284947 1808.054/NS/THA CONFIDENCE 9494864 3FNR4 08/08/2018 18:41 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284948 02177/2018/PM.VTU TIẾN ĐẠT 19 - BLC IMO9654 3WDT9 08/08/2018 16:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
284949 1855712/HCM KMTC PORTKELANG 9282273 D7LV 08/08/2018 17:58 CANG CAT LAI (HCM) View
284950 1859191/DNI TRUNG HUY 588 9596636 3WBM9 08/08/2018 17:55 Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch View
284951 1858507/HCM RHL ASTRUM 9334844 A8JE8 08/08/2018 17:56 CANG CAT LAI (HCM) View
284952 1858130/HCM PHUC HUNG 01 9593024 3WHX9 08/08/2018 17:54 CANG TAN THUAN (HCM) View
284953 1859181/HCM LONGHUNG 3 9452816 3WFJ7 08/08/2018 17:55 CANG NHA BE (HCM) View
284954 01341/2018/VTU TAN CANG 66 9334131 3WXO7 08/08/2018 16:00 CANG DK NG.KHOI (VT) View
284955 01336/2018/VTU PTSC RESEARCHER 8930419 3WJZ 08/08/2018 21:00 CANG VINA OFFSHORE View
284956 02175/2018/PM.VTU MAERSK EXETER 9475698 SVBY3 08/08/2018 15:30 CANG QT CAI MEP View
284957 00058/2018 TRUNG DUNG 09 9557484 3WHN9 08/08/2018 17:28 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
284958 1808.053/NS/THA YEOSU CHEMI 9279616 D7EP 08/08/2018 17:12 CANG LHD NGHI SON View
284959 090418/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 08/08/2018 17:28 Cảng Dung Quất View
284960 1856558/HCM ST EVER 9536985 D5MI9 08/08/2018 17:55 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 284.941 - 284.960 of 318.551 results
of 15.928