Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 3613.2024/KGG.PQ BINH AN HA TIEN 03 9850484 XVCS7 22/05/2024 05:26 CANG HOA BINH KGIANG View
2 3612.2024/KGG.PQ THRIVING 7 9840403 3WAR7 22/05/2024 05:25 CANG QUOC CHANH KG View
3 0075824/QNI LUCKY DRAGON 9565297 3WGZ 22/05/2024 05:17 CANG DQUAT-BEN PHAO View
4 0075724/QNI HẢI NAM 68 9572850 3WES 22/05/2024 05:14 CANG DQUAT-BEN PHAO View
5 01135/2024/PM.VTU BIENDONG MARINER 9279214 3WKL 22/05/2024 07:30 GEMALINK View
6 2374.2024/KGG.HT BÌNH AN HÀ TIÊN 01 9818046 3WDE7 22/05/2024 04:36 CANG BINH AN KGIANG View
7 TTR 2405.185/THA TRƯỜNG AN 26 8669539 XVLD 21/05/2024 16:40 CANG NGHI SON(T.HOA) View
8 TTR 2405.184/THA RIZHAO EXPRESS 9238595 HOCC 21/05/2024 15:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
9 TTR 2405.183/THA GOLD STAR 15 9624196 3WIP9 21/05/2024 15:01 CANG LHD NGHI SON View
10 TTR 2405.182/THA THINH AN 888 9551002 3WIQ9 21/05/2024 14:30 CANG NGHI SON(T.HOA) View
11 01517/2024/VTU TAN BINH 256 9282778 3EZG3 21/05/2024 00:30 KHU NEO VUNG TAU View
12 00626/2024/BTN HẢI NAM 39 9276755 XVAO9 21/05/2024 22:42 CANG BOT VINHTAN 1 View
13 34.24.NĐ.KS/ĐDHG/CTO VIET THUAN 11-02 9965930 XVKO7 21/05/2024 16:33 CANG CAN THO View
14 01516/2024/VTU TTP 59 9608570 3E5860 21/05/2024 22:00 KHU NEO VUNG TAU View
15 01515/2024/VTU Lam Son 01 8119120 XVSA 21/05/2024 19:00 CANG NK MO BACH HO View
16 24063131/HPG XIN YUAN 237 8591330 3E2735 21/05/2024 22:25 CT CANG VIMC DINH VU View
17 0075624/QNI GUO SHUN 21 8674883 V3QS5 21/05/2024 22:13 CANG HOA PHAT DQUAT View
18 24064004/HTH TÙNG LINH 02 9871438 XVDR3 21/05/2024 22:00 CANG VUNG ANG(HTINH) View
19 040/05/24/CVHHNT-BN LONG TÂN 79 9533775 XVQC 21/05/2024 21:13 CANG CAM RANH(K.HOA) View
20 24064061/DNI MARINA ARUNG 9291028 3E7558 21/05/2024 21:17 CTY VOPAK VN View
Showing 1 - 20 of 350.094 results
of 17.505