Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 240715003/DNG HAIAN BETA 9967055 XVMQ7 15/07/2024 16:29 CANG TIEN SA(D.NANG) View
42 24089947/TBH MG-02 MG-02 MG02 15/07/2024 17:19 CANG DIEM DIEN View
43 01026/2024/TV.VTU PAN HARVEST 9699335 3E3445 15/07/2024 16:30 BEN CANG TH THI VAI View
44 24087609/HPG YOKOHAMA TRADER 9915961 D7GC 15/07/2024 16:20 CANG DINH VU - HP View
45 24089565/HPG HAIAN TIME 9245158 XVLV9 15/07/2024 16:27 CANG HAI AN View
46 24089309/HCM THAI BINH 38 9562386 3WGD 15/07/2024 16:45 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
47 24089308/HCM ROYAL 18 9591662 3WAO9 15/07/2024 16:30 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
48 02219/2024/VTU SAO MAI-01 8008553 3WJA 15/07/2024 16:20 CANG VIETSOV PETRO View
49 24088877/HCM MSC CORDELIA III 9253014 A8TL8 15/07/2024 21:30 CANG CONT SPITC View
50 24088618/HCM SAWASDEE XIAMEN 9940772 V7A5513 15/07/2024 15:44 CANG CAT LAI (HCM) View
51 24089156/HCM XING NING 56 8671738 3E4715 15/07/2024 16:00 CANG LOTUS (HCM) View
52 24089137/HCM CNC JAGUAR 9936185 9HA5771 15/07/2024 14:00 CANG CAT LAI (HCM) View
53 24087384/HCM FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 15/07/2024 11:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
54 24088752/HCM VIETSUN CONFIDENT 9356907 XVGT7 15/07/2024 10:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
55 24089838/HCM SHINLINE 11 9559482 9WGF2 15/07/2024 16:20 CANG LOTUS (HCM) View
56 24089841/HCM SHENG HANG HUA 1 9938999 BOXF8 15/07/2024 21:15 SAI GON HIEP PHUOC View
57 24086732/HCM NUUK MAERSK 9885178 OYLY2 14/07/2024 22:00 CANG CAT LAI (HCM) View
58 24087196/HCM MONACO 9314961 A8IF2 15/07/2024 15:55 CANG CAT LAI (HCM) View
59 24089710/HCM HOANG GIA 45 8656348 3WAP 15/07/2024 16:00 CANG TAN THUAN (HCM) View
60 24084012/HCM NADI CHIEF 9861885 VRSL7 15/07/2024 16:00 CANG CONT SPITC View
Showing 41 - 60 of 361.764 results
of 18.089