Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203481 01513/2018/VTU EASTERN QUEST 9472749 3FUP3 25/08/2018 05:00 CANG VAN AN (V.TAU) View
203482 02342/2018/PM.VTU TONG CHENG 702 9621728 BYGG 24/08/2018 16:45 CANG QUOC TE THI VAI View
203483 02341/2018/PM.VTU NYK APOLLO 9247730 HOQM 24/08/2018 16:30 C CAI MEP TCIT (VT) View
203484 02340/2018/PM.VTU MINH NAM 07 8118217 3WBP 24/08/2018 17:00 CANG CAM PHA (VT) View
203485 1864266/HCM HIEP HUNG 95 9608518 XVZW9 24/08/2018 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
203486 000621/CL/NAN Hoàng Bảo 28 9548483 XVTO 24/08/2018 17:24 CANG CUA LO (NG.AN) View
203487 099018/QNI PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 24/08/2018 17:21 CANG DQUAT-BEN PHAO View
203488 000620/CL/NAN LOC PHAT STAR 9283552 XVJC 24/08/2018 17:24 CANG CUA LO (NG.AN) View
203489 00764/QNN LONG PHU 03 7432331 3WHT9 24/08/2018 17:20 CANG QUI NHON(BDINH) View
203490 1864030/HPG PAOLA 9437244 CQDM 24/08/2018 17:23 TAN CANG HAI PHONG View
203491 1863870/HPG WARNOW CARP 9437256 5BFN4 24/08/2018 17:22 CANG HAI AN View
203492 1864361/HCM TIÊN MINH 9823338 3WPX7 24/08/2018 18:36 CANG SPCT (HCM) View
203493 1808132/NS/THA PETROLIMEX 14 9404168 3WXE 24/08/2018 16:51 CANG LHD NGHI SON View
203494 1864373/HPG HAI THANG 18 9632181 XVUD9 24/08/2018 17:23 CANG HAI PHONG View
203495 02338/2018/PM.VTU ATHOS 9438377 3FJK 24/08/2018 15:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
203496 02337/2018/PM.VTU CHANG AN VISTA 9540041 3EYX5 24/08/2018 14:45 CANG POSCO SS VINA View
203497 24.18.NĐ.DH/CTO KIM NGUYEN 86 9156230 3WFP 24/08/2018 16:34 DUYEN HAI TRA VINH View
203498 1861902/HPG BELLA J 9104512 P3MT9 24/08/2018 17:22 TAN CANG HAI PHONG View
203499 1863590/HCM HAI HA 388 9664940 3WJO9 25/08/2018 09:20 CANG Z (HO CHI MINH) View
203500 00763/QNN CFC 01 3WMG9 3WMG9 27/08/2018 11:22 CANG QUI NHON(BDINH) View
Showing 203.481 - 203.500 of 239.031 results
of 11.952