Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 1811606/HPG Trọng Anh 45 XVSX 21/02/2018 15:00 CANG HAI PHONG View
268462 1811758/HPG Đông Dương 18 - ALCI 3WDV9 21/02/2018 15:00 CANG HAI PHONG View
268463 00454/2018/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 21/02/2018 16:48 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268464 00214/2018/VTU GIA LONG 222 XVXQ9 21/02/2018 14:53 CANG NHA TRANG(KH) View
268465 1811486/HPG GUI FEI 9634074 3EYY4 21/02/2018 14:46 HAI DANG (CELL GAS) View
268466 00453/2018/PM.VTU ZIM DALIAN 9391268 9HXJ9 21/02/2018 16:43 TANCANG CAI MEP TVAI View
268467 1811666/HCM TAN CANG GLORY XVFA9 21/02/2018 14:58 CANG VICT View
268468 1811515/HPG SUZURAN 9153082 9V2581 21/02/2018 14:27 TAN CANG HAI PHONG View
268469 1811750/HPG DIEM DIEN 29 3WXD 21/02/2018 14:16 CANG HAI PHONG View
268470 1811710/HCM THALEXIM OIL 3WRU8 21/02/2018 13:00 CANG NHA BE (HCM) View
268471 1811713/HPG THỊNH LONG 36 3WPM 21/02/2018 13:35 CANG HAI PHONG View
268472 00129/QNN THANH CONG 45 9596600 3WAF9 22/02/2018 07:40 CANG QUI NHON(BDINH) View
268473 1811665/HPG TRƯỜNG HẢI STAR 2 3WPZ 21/02/2018 11:39 TAN CANG 128 View
268474 1811702/HPG VIET THANG 126 3WCM9 21/02/2018 11:38 CANG HAI PHONG View
268475 1811585/HPG ALL MARINE 09 XVFH9 21/02/2018 11:29 CANG HAI PHONG View
268476 1811692/HPG HIEP HUNG 89 3WDK9 21/02/2018 11:20 CANG VAT CACH (HP) View
268477 1811655/HTH VIET THUAN 235 3WIR9 21/02/2018 10:58 CANG SON DUONG View
268478 00452/2018/PM.VTU MSC BERYL 9467392 3EXV8 21/02/2018 16:46 CANG QT CAI MEP View
268479 1811521/HPG PEGASUS ZETTA 9301304 DSOA6 21/02/2018 10:48 GREEN PORT (HP) View
268480 1811343/HPG MINH SANG 07-ALCI XVTP 21/02/2018 10:41 CANG HAI PHONG View
Showing 268.461 - 268.480 of 284.963 results
of 14.249