Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
261421 191102002/DNG OREA 9670107 9HA3953 02/11/2019 16:34 CANG TIEN SA(D.NANG) View
261422 19099038/QNH GOLDEN NORI 9151137 3FBX7 02/11/2019 16:24 CANG HON GAI View
261423 271/2019/GPRC/AGG HOÀNG BẢO 89 8665997 3WMD 02/11/2019 13:26 CANG AN GIANG View
261424 19098405/TBH BLUE OCEAN 01 9790957 3WSM7 02/11/2019 12:54 CANG DIEM DIEN View
261425 0162319/QNI NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 02/11/2019 12:48 CANG DQUAT-BEN PHAO View
261426 19095903/HPG SOFIA EXPRESS 9450404 DGZT2 02/11/2019 14:50 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
261427 19096587/HPG KALLIROE 9454357 A8XS9 02/11/2019 14:55 VIP GREEN PORT View
261428 TTR1911.013/THA NAM PHAT QUEEN 9840374 3WCE7 02/11/2019 18:46 CANG NGHI SON(T.HOA) View
261429 19098505/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 02/11/2019 14:49 K 99 View
261430 19098385/HPG UNI-POPULAR 9202209 3FZG9 02/11/2019 14:54 VIP GREEN PORT View
261431 TTR1911.010/THA HIỆP HƯNG 98 8649955 3WSD 02/11/2019 13:31 CANG NGHI SON(T.HOA) View
261432 19097876/HPG BIENDONG NAVIGATOR 9279226 3WKM 02/11/2019 14:50 TAN CANG HAI PHONG View
261433 19098386/HPG NEAPOLIS 9202479 D5GE6 02/11/2019 14:53 TAN CANG HAI PHONG View
261434 19098893/HCM TIÊN MINH 9823338 3WPX7 02/11/2019 10:20 CANG SPCT (HCM) View
261435 19098895/HCM HAIVANSHIP 06 8669280 HVS06 02/11/2019 09:00 CANG SPCT (HCM) View
261436 190427/QNM TRƯỜNG HẢI STAR 3 9264738 3WMN9 02/11/2019 11:08 CANG CHU LAI View
261437 19098909/HPG FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 02/11/2019 10:43 CANG HAI PHONG View
261438 19098430/HCM BIENDONG STAR 9228289 3WWN 02/11/2019 15:30 CANG TAN THUAN (HCM) View
261439 19097925/HCM WAN HAI 211 9048574 9VDR 02/11/2019 14:30 CANG CAT LAI (HCM) View
261440 19097508/HCM SABRE TRADER 9817884 9HA4890 02/11/2019 11:30 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 261.421 - 261.440 of 355.249 results
of 17.763