Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203501 01160/2018/PM.VTU DUY PHÁT 68 DP68 07/05/2018 11:12 CANG PTSC (VUNG TAU) View
203502 1830495/HPG GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 07/05/2018 10:45 XANG DAU DINH VU View
203503 1830475/HCM VẠN HƯNG 3WQZ 07/05/2018 10:39 CANG TAN THUAN (HCM) View
203504 1829514/HCM WAN HAI 206 9002702 S6EN8 07/05/2018 10:36 CANG CAT LAI (HCM) View
203505 1829518/HCM WAN HAI 261 9230206 9VHZ8 07/05/2018 10:36 CANG CAT LAI (HCM) View
203506 1830511/HCM LAST TYCOON 9498303 ZDJZ6 07/05/2018 10:36 CANG TAN THUAN 2 View
203507 1830729/HPG THUY AN 16 3WYB 07/05/2018 10:25 CANG HAI PHONG View
203508 24.đt/QBH BINH PHUONG 68 NA2451 07/05/2018 10:13 CANG SONG GIANH View
203509 1830146/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 07/05/2018 10:36 CANG CAT LAI (HCM) View
203510 1829903/HPG SANTA LOUKIA 9634658 9HA3780 07/05/2018 10:00 VIP GREEN PORT View
203511 1830645/DNI SEA DRAGON 08 3WNY 07/05/2018 10:02 CANG VEDAN(DONG NAI) View
203512 1829856/HPG LANTAU BRIDE 9404728 V2DQ9 07/05/2018 09:59 CANG NAM DINH VU View
203513 1829112/HCM CSCL PANAMA 9385972 VRDY5 07/05/2018 14:40 CANG CAT LAI (HCM) View
203514 1830330/HCM STARSHIP LEO 9650066 V7ZQ9 07/05/2018 10:40 CANG CAT LAI (HCM) View
203515 1830679/HPG PHƯƠNG BẮC 07 PHUONGBAC 07/05/2018 09:59 CANG HAI PHONG View
203516 1830508/HPG SITC YANTAI 9639622 VRLI5 07/05/2018 10:00 TAN CANG (189) View
203517 180366/QNM ĐẠI DƯƠNG 16 3WWR 07/05/2018 09:37 CANG KY HA (Q.NAM) View
203518 1830625/HPG GREEN PACIFIC 3WYN7 07/05/2018 09:35 NAM HAI View
203519 1828101/HCM YM IMAGE 9319088 A8HX3 07/05/2018 10:39 CANG VICT View
203520 1829487/HPG JINYUNHE 9228746 H3GB 07/05/2018 08:47 PTSC DINH VU View
Showing 203.501 - 203.520 of 227.247 results
of 11.363