Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203461 1830081/HCM VIETSUN INTEGRITY XVPI9 07/05/2018 14:38 CANG BEN NGHE (HCM) View
203462 1830769/CVHHQN HAI TRUONG 36 - ALCI 3WCX9 07/05/2018 22:39 CANG CAI LAN View
203463 01161/2018/PM.VTU VẠN HƯNG 3WQZ 07/05/2018 11:53 CANG QT CAI MEP View
203464 00700/2018/VTU HO TAY 8 9367889 XVYZ 07/05/2018 11:26 KHU NEO VUNG TAU View
203465 1830652/CVHHQN HUNG MANH 68 XVDO 07/05/2018 11:20 CANG CAM PHA View
203466 1830509/HCM SOUTHERN WEALTH 3WKW9 07/05/2018 11:04 TONG KHO XANG NHA BE View
203467 053118/QNI PHÚ ĐẠT 15 3WNO7 07/05/2018 10:57 Cảng Dung Quất View
203468 1830388/HPG EVER PEACE 9249207 H9VC 07/05/2018 10:58 VIP GREEN PORT View
203469 1830286/HPG DERYOUNG SUPERSTAR 9260990 HODV 07/05/2018 10:58 HOANG DIEU (HP) View
203470 1830736/HPG PHUC HUNG 3WOE 07/05/2018 10:59 CANG CHUA VE (HP) View
203471 01160/2018/PM.VTU DUY PHÁT 68 DP68 07/05/2018 11:12 CANG PTSC (VUNG TAU) View
203472 1830495/HPG GAS EMPEROR 9109316 3EDH4 07/05/2018 10:45 XANG DAU DINH VU View
203473 1830475/HCM VẠN HƯNG 3WQZ 07/05/2018 10:39 CANG TAN THUAN (HCM) View
203474 1829514/HCM WAN HAI 206 9002702 S6EN8 07/05/2018 10:36 CANG CAT LAI (HCM) View
203475 1829518/HCM WAN HAI 261 9230206 9VHZ8 07/05/2018 10:36 CANG CAT LAI (HCM) View
203476 1830511/HCM LAST TYCOON 9498303 ZDJZ6 07/05/2018 10:36 CANG TAN THUAN 2 View
203477 1830729/HPG THUY AN 16 3WYB 07/05/2018 10:25 CANG HAI PHONG View
203478 24.đt/QBH BINH PHUONG 68 NA2451 07/05/2018 10:13 CANG SONG GIANH View
203479 1830146/HCM SITC KANTO 9728007 VROR6 07/05/2018 10:36 CANG CAT LAI (HCM) View
203480 1829903/HPG SANTA LOUKIA 9634658 9HA3780 07/05/2018 10:00 VIP GREEN PORT View
Showing 203.461 - 203.480 of 227.217 results
of 11.361