Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 41.22.XC.KS/CTO TRI PUTRA JAYA 2 0 YC4547 25/05/2022 16:42 CANG TAN CANG CAI CUI View
2 22045133/DNI SUN SIRIUS 9902524 3FNA8 25/05/2022 16:57 CTY VOPAK VN View
3 22044082/DNI GREAT LADY 9525766 XVVQ 24/05/2022 17:18 CTY DAU KHI DONGTHAP View
4 22045178/HPG GLORY HONOR 9847047 9V6131 25/05/2022 16:04 CANG DOAN XA - HP View
5 22045170/HPG JADE STAR 15 9600190 3WKV9 25/05/2022 16:13 CANG X DAU K99 View
6 01065/2022/PM.VTU THÁI THỤY 179 8649931 3WRH 25/05/2022 16:00 KHU NEO VUNG TAU View
7 01066/2022/PM.VTU HIỆP HƯNG 89 9647186 3WDK9 25/05/2022 16:30 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
8 22044807/HPG VIETSUN HARMONY 9551117 XVFI7 25/05/2022 16:18 TAN CANG 128 View
9 22044894/HPG SITC LIANYUNGANG 9639634 VRKS6 25/05/2022 15:52 TAN CANG (189) View
10 22044782/HPG GREEN CLARITY 9859935 3ELS 25/05/2022 15:55 VIP GREEN PORT View
11 22044901/HPG RESURGENCE 9251169 C6SJ9 25/05/2022 15:54 TAN CANG (189) View
12 22042036/HCM EVER CONFORM 9913846 3E3441 25/05/2022 10:00 CANG CAT LAI (HCM) View
13 22043068/HPG BIENDONG FREIGHTER 9336335 3WNU 25/05/2022 16:10 NAM HAI View
14 22043391/HPG MAERSK BALTIMORE 9313917 OZCX2 25/05/2022 16:24 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
15 22043658/HPG SKY HOPE 9595797 3EVC9 25/05/2022 15:56 TAN CANG HAI PHONG View
16 22044441/HCM PROSPER 9159268 JVSW5 25/05/2022 16:30 CANG BEN NGHE (HCM) View
17 22044406/HCM SKY RAINBOW 9925722 D7EI 26/05/2022 05:00 CANG CAT LAI (HCM) View
18 22043460/HCM LORRAINE 9311763 A8IZ3 26/05/2022 05:00 CANG CONT SPITC View
19 22043613/HCM VLADIVOSTOK 9130145 P3BJ8 26/05/2022 00:00 CANG CAT LAI (HCM) View
20 22044204/HCM A KIBO 9444962 3ERD9 26/05/2022 01:00 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 1 - 20 of 227.247 results
of 11.363