Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 04724/2021/VTU GAS MONARCH 9151149 V7UY3 30/11/2021 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
22 21110950/CVHHQN Hải Nam 85 9400899 XVTR7 30/11/2021 18:51 CANG HON GAI View
23 00069/2021/TV.VTU V.L.23 9922067 HSB7553 30/11/2021 17:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
24 00067/2021/TV.VTU LILA MUMBAI 9253143 D5XT2 30/11/2021 17:00 CANG SP-PSA (V.TAU) View
25 00070/2021/TV.VTU PACIFIC VICTOR 9458456 VRNG6 30/11/2021 18:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
26 00068/2021/TV.VTU MALAKAND 9304198 AQQF 30/11/2021 17:30 KHU NEO VUNG TAU View
27 00072/2021/TV.VTU EASTERN CONSTELLATION 0397609 EASTERN 30/11/2021 19:00 Cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son View
28 00071/2021/TV.VTU VNL RUBY 938258 xvfr7 30/11/2021 19:00 Cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son View
29 21110756/HTH HẢI THẮNG 18 9632181 XVUD9 30/11/2021 17:57 CANG SON DUONG View
30 04718/2021/VTU NEWSUN GREEN 03 9527350 3WAL 01/12/2021 01:00 C CAI MEP TCIT (VT) View
31 TTR 2111.238/THA UNION WIN 9550931 3FDZ2 30/11/2021 16:55 CANG LHD NGHI SON View
32 TTR 2111.237/THA THANH THANH DAT 8999 9231585 3FTP7 30/11/2021 16:45 CANG NGHI SON(T.HOA) View
33 TTR 2111.236/THA THANH THANH DAT 89 9142019 3FMT6 30/11/2021 16:41 CANG NGHI SON(T.HOA) View
34 TTR 2111.235/THA XIN ZHOU XING 9626596 BOCU2 30/11/2021 16:40 CANG NGHI SON(T.HOA) View
35 TTR 2111.234/THA PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 30/11/2021 16:22 CANG LHD NGHI SON View
36 21110019/HPG LANTAU BAY 9383596 V2CW5 30/11/2021 15:26 TAN CANG HAI PHONG View
37 21109721/HPG WARNOW BOATSWAIN 9509803 5BMJ3 30/11/2021 16:17 TAN CANG HAI PHONG View
38 21107885/HPG INSPIRE 9760304 V7VU3 30/11/2021 16:28 TAN CANG HAI PHONG View
39 21111258/HPG ZHIDA 1 9290191 HPLB 30/11/2021 15:30 HOANG DIEU (HP) View
40 21110014/HPG WAN HAI 165 9158850 S6EN7 30/11/2021 15:24 TAN CANG HAI PHONG View
Showing 21 - 40 of 203.490 results
of 10.175