Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
202841 1746312/HCM JITRA BHUM 9133329 S6NJ 13/08/2017 07:40 CANG CAT LAI (HCM) View
202842 1746220/HCM KOTA WARIS 9157404 S6RJ 13/08/2017 07:39 CANG CAT LAI (HCM) View
202843 001217/QNI PHUONG DONG STAR XVJI 13/08/2017 06:02 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
202844 000012/CL/NAN DMC VENUS 3WOM 13/08/2017 00:16 CANG CUA LO (NG.AN) View
202845 001117/QNI NHA BE 06 3WMT9 12/08/2017 23:07 CANG DQUAT-BEN PHAO View
202846 000917/QNI LONG PHU 11 3WEC7 12/08/2017 21:30 CANG DQUAT-BEN PHAO View
202847 1744506/HCM LOS ANDES BRIDGE 9451472 3EWK3 12/08/2017 21:14 CANG CAT LAI (HCM) View
202848 1746916/QNH VASSOS 9256872 P3ST9 12/08/2017 21:21 NEO CHUYEN HON GAI View
202849 00076/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 12/08/2017 20:20 CANG PV.GAS (V.TAU) View
202850 00075/2017/PM.VTU NAUTICAL AVENTURIN 9551698 D5NR9 12/08/2017 19:59 CANG SP-PSA (V.TAU) View
202851 1290/DNI HONG HA GAS 3WOH 12/08/2017 19:59 CANG GO DAU (P.THAI) View
202852 00074/2017/PM.VTU DUC VIET 568-18 3WVQ 12/08/2017 19:15 C CAI MEP TCCT (VT) View
202853 00073/2017/PM.VTU LONG PHU 09 XVGJ 12/08/2017 19:14 CANG PV.GAS (V.TAU) View
202854 002.CM.ĐT/HUE SAO MAI 36 3WVM 12/08/2017 18:49 CANG CHAN MAY (HUE) View
202855 00066/2017/PM.VTU TIEN DAT 19-BLC 3WDT9 12/08/2017 18:14 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
202856 00072/2017/PM.VTU CARMENCITA 9403176 LAEV7 12/08/2017 17:32 CANG SITV (VUNG TAU) View
202857 1747180/HPG SINAR BUTON 9441752 3FRF4 12/08/2017 18:03 GREEN PORT (HP) View
202858 00046/2017/VTU CMA CGM LOIRE 9674531 9HA3739 12/08/2017 21:13 CANG QT CAI MEP View
202859 00069/2017/PM.VTU HUNG CUONG 126 XVRE9 12/08/2017 17:33 CANG PHU MY (V.TAU) View
202860 00068/2017/PM.VTU COMBI DOCK I 9400473 V2DV7 12/08/2017 17:32 BEN CANG TH THI VAI View
Showing 202.841 - 202.860 of 203.488 results
of 10.175