Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 22088562/HPG HẢI HÀ 88 8628377 3WCL9 30/09/2022 16:23 CANG X DAU K99 View
22 220392/QNM CRYSTAL WAVE 9913303 3E2401 30/09/2022 16:11 CANG CHU LAI View
23 02124/2022/PM.VTU NORTHERN JAGUAR 9466972 CQIQ6 30/09/2022 17:00 CANG QT CAI MEP View
24 22088532/HPG SITC SHIDAO 9836086 VRSC6 30/09/2022 16:04 TAN CANG (189) View
25 22088537/HPG SITC LIANYUNGANG 9639634 VRKS6 30/09/2022 16:02 TAN CANG (189) View
26 22087664/HPG WAN HAI 102 9493303 9V7590 30/09/2022 16:19 TAN CANG HAI PHONG View
27 22086393/HPG VIMC DIAMOND 9330288 3ETI4 30/09/2022 14:09 NAM HAI View
28 22088051/HPG UNI-PRUDENT 9202194 3FZF9 30/09/2022 15:53 VIP GREEN PORT View
29 22087758/HPG SUNNY LAUREL 9826562 H8BZ 30/09/2022 14:10 TAN CANG HAI PHONG View
30 22088253/HPG PHUONG DONG 05 9104500 3WPX 30/09/2022 13:59 NM D.TAU NAM TRIEU View
31 22088554/HPG MAERSK KWANGYANG 9858747 D5WI2 30/09/2022 15:56 VIP GREEN PORT View
32 22086945/HPG KOTA JAYA 9205677 9V7333 30/09/2022 15:54 DINH VU NAM HAI View
33 22088570/HPG SITC ZHEJIANG 9691125 VRNQ8 30/09/2022 16:09 CANG DINH VU - HP View
34 22087259/HPG HAI SU 7 9339014 BQVU 30/09/2022 16:16 TAN CANG 128 View
35 22088586/HPG HC 36 8930469 HC36 30/09/2022 15:49 TAN CANG HAI PHONG View
36 22088416/HPG OPEC CAPRI 9351866 3WSD7 30/09/2022 15:48 XANG DAU DINH VU View
37 22088585/HPG SITC LAEM CHABANG 9266102 VRMB7 30/09/2022 16:01 CANG DINH VU - HP View
38 22086330/HPG MAKHA BHUM 9801512 HSB7244 30/09/2022 15:51 CANG NAM DINH VU View
39 22088574/HCM VIỆT PHÚC 05 8669163 3WEY 30/09/2022 15:16 SAI GON HIEP PHUOC View
40 00815/2022/BTN OCEAN STAR 9008677 3WJK 30/09/2022 15:39 Cảng Vĩnh Tân, Bình Thuận View
Showing 21 - 40 of 245.076 results
of 12.254