Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 00932/2018/PM.VTU HOÀNG MINH 36 3WZK 14/04/2018 09:04 CANG POSCO SS VINA View
284942 1824686/CVHHQN TAN BINH 135 3WXU9 14/04/2018 09:44 CANG CAM PHA View
284943 041518/QNI PVT Mercury 3WIN9 14/04/2018 07:12 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284944 041418/QNI TRỌNG TRUNG 89 XVQX 14/04/2018 02:18 Cảng Dung Quất View
284945 180414001/DNG VẠN LÝ 3WPC 14/04/2018 08:40 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284946 1824827/DNI PRIME SANDS 9321641 3WHR7 14/04/2018 06:48 CANG NHON TRACH View
284947 1824637/CVHHQN CAPTAINYANNIS L 9343546 V7RU2 13/04/2018 22:49 CANG CAM PHA View
284948 1824678/CVHHQN OCEAN ADORE 9740122 VRRE5 13/04/2018 22:48 CANG CAM PHA View
284949 041318/QNI NHÀ BÈ 06 3WMT9 13/04/2018 22:40 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284950 041218/QNI STS PIONEER 3WHP9 13/04/2018 22:33 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284951 041118/QNI HAI LINH 02 XVHZ9 13/04/2018 21:42 Cảng Dung Quất View
284952 1824819/CVHHQN SOUTHERN GROWTH 3WKQ9 14/04/2018 08:00 CANG HON GAI View
284953 180413007/DNG INTERASIA FORWARD 9444998 9V9981 13/04/2018 19:49 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284954 180413006/DNG Victoria 68 3WKG9 13/04/2018 19:48 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284955 00931/2018/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 13/04/2018 22:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
284956 00301/QNN ĐỨC MINH 555 XVUM 14/04/2018 07:50 CANG THI NAI View
284957 00458/2018/VTU AULAC DRAGON 9311309 3WGC 13/04/2018 18:27 CANG XD CU LAO TAO View
284958 00457/2018/VTU MIAMI 9348663 A8OA4 13/04/2018 18:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
284959 00456/2018/VTU CON DAO 09 CONDAO09 13/04/2018 17:00 CANG CAT LO (BRVT) View
284960 00455/2018/VTU CON DAO 10 condao10 13/04/2018 17:00 CANG CAT LO (BRVT) View
Showing 284.941 - 284.960 of 306.336 results
of 15.317