Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260341 1912.177/NS/THA YI SHUN 89 8523890 JVVE6 28/12/2019 16:02 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260342 19116352/HPG DONGJIN AUBE 9360283 D7OT 28/12/2019 11:09 GREEN PORT (HP) View
260343 19115684/HPG POLARIS LEADER 9372810 9VHC5 28/12/2019 11:10 TAN CANG HAI PHONG View
260344 19116335/HCM KAMA BHUM 9133331 9V8476 28/12/2019 09:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260345 19116227/HCM SITC GUANGXI 9712395 VROF6 28/12/2019 11:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260346 19115474/HCM VP ASPHALT 2 9616395 3WIT9 28/12/2019 11:00 CANG NHA BE (HCM) View
260347 19115674/HCM SKY WIND 9854480 3ECH 28/12/2019 16:00 CANG CAT LAI (HCM) View
260348 19116882/HCM SILVER SEA 9556442 3WNV7 28/12/2019 16:30 TONG KHO XANG NHA BE View
260349 19116726/HCM SIBAL 9712620 9HA3933 29/12/2019 00:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
260350 19116289/HPG CAPE FULMAR 9359313 V7LX8 28/12/2019 15:42 PTSC DINH VU View
260351 19116964/HPG TIẾN PHÁT 09-BSL 9812028 XVIJ9 28/12/2019 10:44 CANG HAI PHONG View
260352 545.19.NĐ.KS/CTO D.A-XUYEN A 09 8667115 3WZL 28/12/2019 14:52 CANG CAN THO View
260353 04214/2019/PM.VTU MSC MANU 9238789 A8CF3 28/12/2019 08:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
260354 04215/2019/PM.VTU SAI GON GAS 9143130 XVOV 28/12/2019 09:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
260355 19116908/HPG APOLLO PACIFIC 8814225 3WMN 28/12/2019 10:44 XANG DAU DINH VU View
260356 19116878/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 28/12/2019 10:44 CANG CHUA VE (HP) View
260357 19116542/HCM HOÀNG LINH 58 9782936 3WQD9 27/12/2019 16:00 CANG NHA BE (HCM) View
260358 19116866/HCM ĐẠI PHÚC 18 XVZR9 XVZR9 28/12/2019 08:00 CANG SAI GON KV III View
260359 19116430/HPG HAIAN MIND 9503691 3WIK9 28/12/2019 10:45 CANG HAI AN View
260360 19116677/HPG MAX KING 9363144 9HA4073 28/12/2019 10:45 DINH VU NAM HAI View
Showing 260.341 - 260.360 of 361.750 results
of 18.088