Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
41 00166/2022/PM.VTU MSC TRIESTE 9484479 9HA3459 22/01/2022 16:00 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
42 220121006/DNG MOON BRIGHT 9564164 3WAH 21/01/2022 15:34 CANG DA NANG View
43 220121007/DNG LADY VALENCIA 9161077 3ERV5 21/01/2022 16:06 CANG DA NANG View
44 220121005/DNG Hải Hà 558 9647966 3WJG9 21/01/2022 14:45 CANG DA NANG View
45 220121003/DNG NORDAGER MAERSK 9885154 OYJO2 21/01/2022 14:34 CANG TIEN SA(D.NANG) View
46 220121004/DNG VIMC PIONEER 9167514 3WPJ 21/01/2022 14:38 CANG TIEN SA(D.NANG) View
47 22006419/CVHHQN VTT 82 9650248 3WGY9 21/01/2022 16:08 CANG CAM PHA View
48 TTR 2201.170/THA NAM SƠN 66 9564176 3WVL9 21/01/2022 08:22 CANG NGHI SON(T.HOA) View
49 TTR 2201.169/THA DEVELOPMENT 8822105 3WCA 21/01/2022 08:00 CANG NGHI SON(T.HOA) View
50 TTR 2201.168/THA TM HẢI HÀ 588 9930301 XVET2 20/01/2022 23:25 CANG LHD NGHI SON View
51 TTR 2201.167/THA VINACOMIN 07 8685143 3WMF9 20/01/2022 23:23 CANG NGHI SON(T.HOA) View
52 TTR 2201.164/THA MAI-K 8668468 XVUR 20/01/2022 22:22 CANG NGHI SON(T.HOA) View
53 22006488/HCM LM SEA 7400522 JVWR6 22/01/2022 05:00 CANG LOTUS (HCM) View
54 22006620/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 21/01/2022 15:20 C.CANG DK HAI LINH View
55 22006474/HCM PEACE STAR 9085663 3WOK 22/01/2022 05:45 NM XI MANG THANGLONG View
56 22006558/HPG OCEANUS 9 9142136 3WKB9 21/01/2022 15:24 XANG DAU DINH VU View
57 22006421/HPG HAIAN BELL 9248942 3WIH7 21/01/2022 15:16 CANG HAI AN View
58 22006461/HPG VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 21/01/2022 15:18 TAN CANG 128 View
59 22006727/HPG LONG HẢI 09 8665727 LONGHAI09 21/01/2022 15:15 CANG HAI PHONG View
60 22005863/HCM SUN NOBLE 9459917 3EQI2 21/01/2022 22:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 41 - 60 of 210.466 results
of 10.524