Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284941 19057166/HCM THORSTAR 9253002 D5IX4 29/06/2019 17:04 CANG CONT SPITC View
284942 19058915/HPG TAN CANG 10 TÂN C?N 3WHA7 29/06/2019 10:52 CANG HAI PHONG View
284943 02019/2019/PM.VTU THEMIS TRIUMPH 9779410 D5KW7 29/06/2019 06:30 CANG PTSC (VUNG TAU) View
284944 02020/2019/PM.VTU MAERSK COLOMBO 9525390 S6AN5 29/06/2019 07:00 CANG QT CAI MEP View
284945 00088/2019/CĐ.VTU Nghĩa Thành 27 8665777 NT27 29/06/2019 09:00 CANG BEN DAM (VT) View
284946 19058772/HCM TAN CANG FOUNDATION 9122332 3WRO 29/06/2019 18:05 TAN CANG HIEP PHUOC View
284947 19058046/HPG SUNSHINE BANDAMA 9412830 3ELD5 29/06/2019 10:37 DINH VU NAM HAI View
284948 19058357/HCM PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 29/06/2019 15:14 CANG CONT SPITC View
284949 19058914/HPG HC 54 8685002 3WRZ 29/06/2019 10:31 CANG HAI PHONG View
284950 19058927/HPG QUANG THINH 18 QUANGTH 3WJM 29/06/2019 10:32 SONG DA 12.4 View
284951 19058479/HCM PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 29/06/2019 15:13 CANG CONT SPITC View
284952 19058511/CVHHQN GUO SHUN 13 9496886 V3VF 29/06/2019 10:23 CANG CAM PHA View
284953 139.19.ĐDDH/CTO SAO MAI 68-SAO MAI 86 9509542 XVBZ7 29/06/2019 10:27 DUYEN HAI TRA VINH View
284954 1906.201/NS/THA AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 29/06/2019 12:39 CANG LHD NGHI SON View
284955 19058912/HPG PHÚC HẢI 688 8666343 3WSX 29/06/2019 10:09 CANG HAI PHONG View
284956 1906.198/NS/THA FORTUNE 9804992 3WIU7 29/06/2019 12:39 CANG NGHI SON(T.HOA) View
284957 19057714/HPG VINAFCO 26 9138367 3WMC9 29/06/2019 10:11 CANG HAI PHONG View
284958 19058602/HPG PHUC HUNG 9385568 3WOE 29/06/2019 09:58 CANG CHUA VE (HP) View
284959 19057600/HCM CSCL SANTIAGO 9386017 VREP3 29/06/2019 09:54 CANG CAT LAI (HCM) View
284960 19058014/HCM HAIAN MIND 9503691 3WIK9 29/06/2019 09:50 CANG VICT View
Showing 284.941 - 284.960 of 361.744 results
of 18.088