Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
317681 02303/2018/VTU GAO CHENG 1 9511234 VREM8 29/10/2018 16:30 CANG VAN AN (V.TAU) View
317682 02294/2018/VTU CMA CGM RHONE 9674543 9HA3778 29/10/2018 08:00 CANG QT CAI MEP View
317683 002301/2018/VTU GLEAMSTAR 9537733 V7SY3 29/10/2018 14:00 CANG PTSC (VUNG TAU) View
317684 02302/2018/VTU WELPROFIT 9574456 D5OL8 29/10/2018 16:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
317685 02309/2018/VTU PTSC HAI AN 9625126 3WLF9 29/10/2018 18:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
317686 02305/2018/VTU OCEAN GEM 9576882 VRGK9 30/10/2018 11:00 CANG HA LUU PTSC(VT) View
317687 1885932/HCM CORESHINING OL 9643738 3FPV7 29/10/2018 16:57 CANG SP ITC View
317688 1885674/HCM DRAGON LUCKY 9268552 3FSO8 29/10/2018 16:58 TONG KHO XANG NHA BE View
317689 1810367/NS/THA EMINENCE 9152492 3FIL7 29/10/2018 21:32 CANG NGHI SON(T.HOA) View
317690 1884961/HCM HEUNG-A HOCHIMINH 9760299 V7TQ9 29/10/2018 16:56 CANG CAT LAI (HCM) View
317691 1884744/CVHHQN TAN BINH 135 9253404 3WXU9 29/10/2018 18:00 CANG CAM PHA View
317692 1885850/HPG GEUM GANG 9200603 D7OG 29/10/2018 17:13 XANG DAU DINH VU View
317693 1881796/HPG BACH LONG 9023592 BACHLONG 29/10/2018 16:16 CANG BACH LONG VY View
317694 1886119/HPG XUTRA BHUM 9308675 HSB3402 29/10/2018 16:15 CANG NAM DINH VU View
317695 00215/2018/BTN PVT HERA 9364227 XVCB7 29/10/2018 16:18 CANG DAU KHI BINH THUAN View
317696 1885949/DNI PRIME SKY 9321639 3FUI3 29/10/2018 16:03 CANG NHON TRACH View
317697 02296/2018/VTU SEA MEADOW 09 8401420 3FDT7 28/10/2018 21:00 CANG NK MO DAI HUNG View
317698 02299/2018//VTU EVEREST 3 9494292 3WTM7 29/10/2018 10:30 CANG NK TE GIACTRANG View
317699 1885957/CVHHQN NAM CƯỜNG 8888 9581734 3WCF9 30/10/2018 00:17 NM XI MANG HA LONG View
317700 1884798/HPG YM INCEPTION 9319155 A8HX2 29/10/2018 15:56 DINH VU NAM HAI View
Showing 317.681 - 317.700 of 361.744 results
of 18.088