Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
317641 1886174/HCM PHU AN 289 9620437 3WDD9 30/10/2018 08:26 CANG Z (HO CHI MINH) View
317642 03098/2018/PM.VTU DARYA MA 9591674 VRJH5 29/10/2018 20:00 CANG SITV (VUNG TAU) View
317643 1886171/HPG SITC INCHON 9528856 VRIJ5 30/10/2018 07:52 CANG DINH VU - HP View
317644 1884956/HPG E.R. SWEDEN 9231262 A8JX8 30/10/2018 07:52 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
317645 1885241/HPG VINAFCO 28 9128984 3WTG 30/10/2018 07:52 CANG HAI PHONG View
317646 0133018/QNI TRUNG THAO 1818-BLC 9616371 3WHI9 30/10/2018 06:07 CANG DQUAT-BEN PHAO View
317647 0132918/QNI LONG PHU 18 9218703 3WDF9 29/10/2018 23:41 CANG DQUAT-BEN PHAO View
317648 1885704 |/DNI SILVER ARIES 9820439 3FBN7 29/10/2018 22:35 CANG GO DAU (P.THAI) View
317649 1810367/NS/THA NHÀ BÈ 08 9291200 3WPL9 29/10/2018 21:32 CANG LHD NGHI SON View
317650 1810366/NS/THA NHÀ BÈ 06 9263045 3WMT9 29/10/2018 21:32 CANG LHD NGHI SON View
317651 1886224/TBH HÙNG MẠNH 36 9622265 XVXO 29/10/2018 20:20 CANG DIEM DIEN View
317652 1885882/CVHHQN POLARIS Z 9109512 D6A2331 30/10/2018 00:20 CANG HON GAI View
317653 02300/2018/VTU MOL DEVOTION 9352420 V7QO2 30/10/2018 01:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
317654 02312/2018/VTU CMA CGM TANCREDI 9436355 9HA2837 30/10/2018 00:00 CANG QT CAI MEP View
317655 1886161/HCM PHUC HUNG 01 9593024 3WHX9 01/11/2018 11:14 KHU TC GO DA (VT) View
317656 181029003/DNG ALPHA GAS 8910811 3FRA2 29/10/2018 19:46 CANG DA NANG View
317657 181029002/DNG PACIFIC EXPRESS 9167851 3WQO 29/10/2018 19:45 CANG TIEN SA(D.NANG) View
317658 03097/2018/PM.VTU NHIỆM AN 18 9571818 3WDB 29/10/2018 17:20 CANG SITV (VUNG TAU) View
317659 03096/2018/PM.VTU PANTELIS 9207730 A8UQ6 29/10/2018 17:30 CANG PHU MY (V.TAU) View
317660 03091/2018/PM.VTU JOO DO 9255074 D8CL 29/10/2018 11:00 CANG POSCO SS VINA View
Showing 317.641 - 317.660 of 361.744 results
of 18.088