Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
284961 1824827/DNI PRIME SANDS 9321641 3WHR7 14/04/2018 06:48 CANG NHON TRACH View
284962 1824637/CVHHQN CAPTAINYANNIS L 9343546 V7RU2 13/04/2018 22:49 CANG CAM PHA View
284963 1824678/CVHHQN OCEAN ADORE 9740122 VRRE5 13/04/2018 22:48 CANG CAM PHA View
284964 041318/QNI NHÀ BÈ 06 3WMT9 13/04/2018 22:40 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284965 041218/QNI STS PIONEER 3WHP9 13/04/2018 22:33 CANG DQUAT-BEN PHAO View
284966 041118/QNI HAI LINH 02 XVHZ9 13/04/2018 21:42 Cảng Dung Quất View
284967 1824819/CVHHQN SOUTHERN GROWTH 3WKQ9 14/04/2018 08:00 CANG HON GAI View
284968 180413007/DNG INTERASIA FORWARD 9444998 9V9981 13/04/2018 19:49 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284969 180413006/DNG Victoria 68 3WKG9 13/04/2018 19:48 CANG TIEN SA(D.NANG) View
284970 00931/2018/PM.VTU HONG HA GAS 3WOH 13/04/2018 22:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
284971 00301/QNN ĐỨC MINH 555 XVUM 14/04/2018 07:50 CANG THI NAI View
284972 00458/2018/VTU AULAC DRAGON 9311309 3WGC 13/04/2018 18:27 CANG XD CU LAO TAO View
284973 00457/2018/VTU MIAMI 9348663 A8OA4 13/04/2018 18:00 TANCANG CAI MEP TVAI View
284974 00456/2018/VTU CON DAO 09 CONDAO09 13/04/2018 17:00 CANG CAT LO (BRVT) View
284975 00455/2018/VTU CON DAO 10 condao10 13/04/2018 17:00 CANG CAT LO (BRVT) View
284976 1824202/HCM PHUC HUNG 3WOE 13/04/2018 17:47 CANG BEN NGHE (HCM) View
284977 1824534/HCM AN PHU 15 3WRX7 13/04/2018 17:45 CANG NHA BE (HCM) View
284978 1824764/CVHHQN TRUNG DUNG 09 3WHN9 13/04/2018 17:36 CANG CAM PHA View
284979 1823873/HCM THORCO LOHAS 9742429 3EDQ3 13/04/2018 17:45 CANG LOTUS (HCM) View
284980 1824792/CVHHQN Trọng Anh 45 XVSX 13/04/2018 20:26 CANG HON GAI View
Showing 284.961 - 284.980 of 306.351 results
of 15.318