Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
260361 1886290/HCM VIET STAR 9599743 3WKX9 13/11/2018 17:03 CANG NHA BE (HCM) View
260362 181461/CVHHQNa ADVANTAGE 9161833 H3OU 13/11/2018 16:02 CANG CHU LAI View
260363 181113006/DNG Hoàng Bảo 88 9561980 XVXR 13/11/2018 16:28 CANG DA NANG View
260364 1890530/HPG SAN LORENZO 9625293 5BTN4 13/11/2018 15:50 VIP GREEN PORT View
260365 1891273/HCM HUYỀN TRANG 02 9321354 3WGY 13/11/2018 17:01 CANG SPCT (HCM) View
260366 1891160/HPG PACIFIC GRACE 9154828 3FQJ7 13/11/2018 15:44 NAM HAI View
260367 1890913/HPG FORTUNE NAVIGATOR 9181637 XVPF 13/11/2018 15:34 CANG HAI PHONG View
260368 1890727/HPG GAS DOLLART 8922292 9MYF8 13/11/2018 15:35 CANG HAI PHONG View
260369 1887732/HCM NGUYEN NAM KHANH 168-BLC 8669204 XVVV 13/11/2018 15:50 CANG Z (HO CHI MINH) View
260370 025/CMU FALCON 15 9815496 XVQO9 14/11/2018 08:14 CUA KHAU SONG DOC View
260371 1891248/HPG SITC MACAO 9712785 VROF9 13/11/2018 15:35 CANG DINH VU - HP View
260372 1811020/NS/THA Á ĐÔNG 18 9023146 3WGM 13/11/2018 15:27 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260373 1891081/HPG SITC HAKATA 9253179 VRLN2 13/11/2018 15:21 CANG DINH VU - HP View
260374 1890875/HPG PROSPER 9159268 JVSW5 13/11/2018 15:20 CANG HAI PHONG View
260375 1890043/HCM BELAWAN 9412828 VRCX3 13/11/2018 17:04 CANG VICT View
260376 1888452/CVHHQN VAN MINH 68 9669641 3WII9 13/11/2018 15:08 NM XI MANG THANGLONG View
260377 1891258/TBH VŨ GIA 05 8668341 XVEO9 13/11/2018 15:06 CANG DIEM DIEN View
260378 1891147/HPG GREAT LADY 9525766 XVVQ 13/11/2018 15:21 CANG 19-9 View
260379 1811.065/NS/THA BRAVE 9567831 3WGP9 13/11/2018 15:20 CANG NGHI SON(T.HOA) View
260380 1811.067/NS/THA AN PHU 15 9626845 3WRX7 13/11/2018 15:19 CANG LHD NGHI SON View
Showing 260.361 - 260.380 of 306.334 results
of 15.317