Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268521 000910/CL/NAN HẢI THẮNG 18 9632181 XVUD9 15/12/2018 08:13 CANG CUA LO (NG.AN) View
268522 000909/CL/NAN MINH NAM 07 8118217 3WBP 15/12/2018 08:11 CANG CUA LO (NG.AN) View
268523 065-ĐDHL/QBH HOÀNG THIÊN PHÚ 88 9563249 3WCP9 15/12/2018 08:24 CANG HON LA (Q.BINH) View
268524 153718/QNI UNI LUCKY 8914037 3EJX8 15/12/2018 07:37 CANG QT GEMADEPT View
268525 18101017/QNH BAO YUN 9084217 3FHT4 15/12/2018 14:18 CANG HON GAI View
268526 18101271/QNH ORIENTAL BREEZE 9797709 3FBH8 15/12/2018 14:17 CANG CAI LAN View
268527 18101463/CVHHQN RUI NING 6 9538323 BFAH6 15/12/2018 05:38 CANG CAM PHA View
268528 153618/QNI TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 15/12/2018 00:19 CANG DQUAT-BEN PHAO View
268529 000908/CL/NAN VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 14/12/2018 21:39 CANG CUA LO (NG.AN) View
268530 0153518/QNI SEA PALACE 9162760 HSB4454 14/12/2018 21:21 CANG D.QUAT - B.SO 1 View
268531 03626/2018/PM.VTU GUAYAQUIL BRIDGE 9402641 VRGI8 14/12/2018 22:30 TANCANG CAI MEP TVAI View
268532 03630/2018/PM.VTU MERWEDEGRACHT 9571519 PCJE 14/12/2018 18:00 CANG THEP MIEN NAM View
268533 03627/2018/PM.VTU LONG PHU 18 9218703 3WDF9 14/12/2018 18:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268534 03628/2018/PM.VTU HỒNG HÀ GAS 9046887 3WOH 14/12/2018 18:00 KHU NEO VUNG TAU View
268535 03629/2018/PM.VTU AQUAMARINE GAS 8514277 3WKN 14/12/2018 19:00 CANG PV.GAS (V.TAU) View
268536 03631/2018/PM.VTU NAVIOS MERCATOR 9267405 HOVE 14/12/2018 19:00 CANG PTSC (VUNG TAU) View
268537 18101144/CVHHQN CHLOE 9456173 YBOP2 14/12/2018 20:34 CANG CAM PHA View
268538 181215001/DNG LADY OF LUCK 9160401 3EYW5 14/12/2018 20:47 CANG TIEN SA(D.NANG) View
268539 18101287/CVHHQN QUANG VINH DIAMOND 9543809 3WUC7 14/12/2018 20:33 CANG CAM PHA View
268540 1812.076/NS/THA PETROLIMEX 12 9404156 3WWL 14/12/2018 21:23 CANG LHD NGHI SON View
Showing 268.521 - 268.540 of 318.517 results
of 15.926