Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 157/2021/GPRC/AGG HAI PHUONG 619 9629146 3WFT9 22/09/2021 10:29 CANG MY THOI (AG) View
22 21090006/HPG GT EQUALITY 9205512 3WLE9 21/09/2021 10:31 CANG 19-9 View
23 21089778/HPG PADIAN 4 9278985 3FKE8 21/09/2021 10:02 CANG DINH VU - HP View
24 21000874/CL/NAN THANH THANH DAT 99 9223655 3WNS9 22/09/2021 10:21 CANG CUA LO (NG.AN) View
25 21089770/CVHHQN ZORINA 9599391 3EUU6 22/09/2021 10:12 CANG CAM PHA View
26 1128cc/2021/QNN FELICIA K 9614309 3FQW2 22/09/2021 10:07 CANG QUI NHON(BDINH) View
27 21090291/TBH APOLLO PACIFIC 8814225 3WMN 22/09/2021 09:51 CANG DIEM DIEN View
28 21089887/HPG MORNING VINAFCO 9146780 XVHH 21/09/2021 10:13 CANG CHUA VE (HP) View
29 21089835/HPG NAM KHÁNH 88 8667000 XVWS 21/09/2021 10:54 CANG HAI PHONG View
30 21089370/HPG NORDTIGER 9626247 5BCH4 21/09/2021 10:40 VIP GREEN PORT View
31 21088825/HPG BALTIMORE HIGHWAY 9510149 3FWK5 21/09/2021 09:14 TAN CANG HAI PHONG View
32 21089214/HPG CRESTONE 9395252 V7TE9 22/09/2021 09:25 HOANG DIEU (HP) View
33 21089700/HPG STARSHIP LEO 9650066 V7ZQ9 22/09/2021 08:28 VIP GREEN PORT View
34 00549/2021/QTI THANH THANH DAT 45 9548720 XVNY 22/09/2021 09:28 CANG CUA VIET(Q.TRI) View
35 21090223/HPG D.A-XUYEN A 36 9354002 3WMC 22/09/2021 07:48 CANG HAI PHONG View
36 21090073/HPG ATN GLORY 9113886 3WOZ 21/09/2021 07:45 NM D.TAU NAM TRIEU View
37 21089286/HPG YM INITIATIVE 9319090 A8HX4 21/09/2021 07:49 DINH VU NAM HAI View
38 21089206/HPG RUN XING 9319583 3EKX8 22/09/2021 07:42 NAM HAI View
39 21089902/HPG TRỌNG TRUNG 89 9822437 XVQX 22/09/2021 07:52 XANG DAU THUONG LY View
40 210429/QNM MINH PHÚ 18 8666044 MINHPHU 22/09/2021 09:03 CANG KY HA (Q.NAM) View
Showing 21 - 40 of 194.265 results
of 9.714