Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
268461 1868858/HCM DONGJIN VOYAGER 9802011 D7SB 12/09/2018 16:29 CANG PHU HUU View
268462 1870466/HTH TAYDO STAR 9409687 3WPU 13/09/2018 07:14 CANG SON DUONG View
268463 00831/QNN AN PHÁT 18-BLC 8666886 3WUP 12/09/2018 16:39 CANG THI NAI View
268464 1809.067/NS/THA NEW SILVER 9346043 D8SV 12/09/2018 17:00 CANG LHD NGHI SON View
268465 1869563/HCM SAKHON WISAI 9463968 HSB3901 12/09/2018 16:14 CANG KHANH HOI (HCM) View
268466 1809.066/NS/THA EMINENCE 9152492 3FIL7 12/09/2018 17:01 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268467 1866648/HCM KMTC TAIPEIS 9781188 VRQQ3 12/09/2018 16:13 CANG CAT LAI (HCM) View
268468 1870283/HCM CATHY OCEAN 9151400 3FIJ7 12/09/2018 16:13 CANG LOTUS (HCM) View
268469 1809.061/NS/THA QUANG VINH 68 9599793 3WCV9 12/09/2018 16:59 CANG NGHI SON(T.HOA) View
268470 1867961/HCM EVER PEARL 9249219 9V9794 12/09/2018 16:13 CANG CAT LAI (HCM) View
268471 1870428/HCM TAN CANG PIONEER 9141041 3WLM9 12/09/2018 16:13 TAN CANG HIEP PHUOC View
268472 180994/CVHHQNa CONTSHIP HUB 9235608 D5LK7 12/09/2018 15:54 CANG CHU LAI View
268473 1869881/HCM PHUC KHANH 9318905 3WNE9 12/09/2018 16:14 CANG BEN NGHE (HCM) View
268474 1870532/HCM LONG PHU 03 7432331 3WHT9 12/09/2018 16:13 TONG KHO XANG NHA BE View
268475 1869902/HCM BIEN DONG STAR 9228289 3WWN 12/09/2018 16:13 CANG TAN THUAN (HCM) View
268476 1870010/HPG BBC PARANA 9571387 V2FQ3 12/09/2018 15:43 CANG DOAN XA - HP View
268477 1870506/HPG FORTUNE FREIGHTER 9168520 XVQH 12/09/2018 15:42 CANG HAI PHONG View
268478 02535/2018/PM.VTU NGỌC LINH 19-BLC 8666848 XVHO 12/09/2018 10:00 CANG PHU MY (V.TAU) View
268479 02534/2018/PM.VTU HÙNG MẠNH 86 9631448 XVEA9 12/09/2018 11:00 CANG BA RIA VUNG TAU View
268480 01714/2018/VTU HAI PHUONG ASIA 9355721 3WMX 12/09/2018 13:00 KHU NEO VUNG TAU View
Showing 268.461 - 268.480 of 306.342 results
of 15.318