Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
203501 040/01/21/CVHHNT-BN/ HONG BANG 68 9774173 3WOW9 22/01/2021 16:28 CANG CAM RANH(K.HOA) View
203502 21007382/CVHHQN MIGHTY CHAMP 9300958 H9OW 23/01/2021 18:22 CANG CAI LAN View
203503 00273/2021/VTU THUAN HAI TK5 - THUAN HAI SL5 9521796 3WEM7 23/01/2021 16:00 CANG DONG XUYEN View
203504 21006932/CVHHQN OCEAN GRACE 9284257 V7BP3 23/01/2021 17:49 CANG CAM PHA View
203505 21006598/HCM VIETSUN FORTUNE 9438339 3WMB9 23/01/2021 05:00 CANG BEN NGHE (HCM) View
203506 21007801/HPG AN PHÚ 16 9561681 3WAH9 23/01/2021 15:53 CANG HAI PHONG View
203507 21007854/HPG ĐẠI LỘC PHÁT 388 8667282 3WMO9 23/01/2021 17:06 CANG HAI PHONG View
203508 21007826/HPG VP ASPHALT 2 9616395 3WIT9 23/01/2021 16:15 XANG DAU THUONG LY View
203509 21007825/HPG HIỀN ANH 668 9795165 3WOG9 23/01/2021 16:43 CANG HAI PHONG View
203510 21007811/HPG TRUNG HIẾU 666-BLC 9836074 3WBV7 23/01/2021 16:21 CANG HAI PHONG View
203511 21007728/HPG ĐỨC NAM 002 9573294 XVEP 23/01/2021 16:41 HOANG DIEU (HP) View
203512 21007522/HPG TIỀN PHONG 03 9815721 XVDI9 23/01/2021 15:57 CANG HAI PHONG View
203513 21006883/HPG TIỀN PHONG 02 9812781 XVCO9 23/01/2021 15:59 CANG HAI PHONG View
203514 21007502/HPG HẢI ÂU 19 9243265 3WQB 23/01/2021 15:54 CANG HAI PHONG View
203515 21007493/HPG HẢI ÂU 18 9022817 HAIAU18 23/01/2021 16:02 CANG HAI PHONG View
203516 21007848/HPG HỮU NGHỊ 02 9535498 3WLG9 23/01/2021 16:25 HOANG DIEU (HP) View
203517 21005930/HPG MSC GIANNA 9152856 3FZY4 23/01/2021 16:29 CẢNG LẠCH HUYỆN - HẢI PHÒNG View
203518 013221/QNI MINH ANH 01 9523433 XVPS 23/01/2021 17:13 CANG HOA PHAT DQUAT View
203519 21007681/HCM YUN QIAN 9190987 3FWN5 24/01/2021 11:30 SAI GON HIEP PHUOC View
203520 21007665/HCM TAN CANG A9 9448516 XVPR9 24/01/2021 04:30 CANG CAT LAI (HCM) View
Showing 203.501 - 203.520 of 361.744 results
of 18.088